Rabu, 04 Oktober 2023
19 Rabi'ul-Awwal 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Kemudahan Perumahan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Rumah Kerajaan?
2. Adakah Kerajaan bertanggungjawab menyediakan Rumah Kerajaan kepada setiap anggotanya?
3. Bilakah seseorang yang telah bersara mesti mengosongkan Rumah Kerajaan / Kuarters yang didudukinya?
4. Adakah seseorang yang menduduki Rumah Kerajaan layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan?
5. Adakah pegawai yang menduduki rumah Sub-Standard (tiada kemudahan asas & kemudahan awam) layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan?
6. Jika lebih daripada seorang berkongsi sebuah rumah bagaimanakah cara bayaran sewa rumah tersebut?
7. Rujukan: