Isnin, 24 Jun 2024
17 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Pelaksanaan Peraturan Menduduki Rumah Kerajaan Di Agensi Kerajaan Persekutuan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Rumah Kerajaan?
2. Adakah Kerajaan bertanggungjawab menyediakan Rumah Kerajaan kepada setiap anggotanya?
3. Adakah Kerajaan bertanggungjawab menyediakan perabot bagi Rumah Kerajaan?
4. Siapakah yang seharusnya menentukan status sesebuah Rumah Kerajaan dan apakah prosedur untuk menukar status sesebuah Rumah Kerajaan? Sebagai contoh, penukaran status Rumah Biasa Kerajaan kepada Rumah Khas Jabatan.
5. Sekolah Menengah Kebangsaan ABC merupakan sekolah menengah harian yang ada menyediakan Rumah Kerajaan untuk Pengetua, Penolong Kanan dan guru. Adakah status Rumah Kerajaan tersebut dikategorikan sebagai Rumah Khas Jabatan atau Rumah Khas Jawatan?
6. Sekiranya pegawai diperuntukkan Rumah Kerajaan secara berkongsi, bagaimanakah cara pembayaran bagi rumah tersebut?
7. Enam unit Rumah Biasa Kerajaan di Jabatan A telah mengalami kerosakan dan memerlukan pembaikan struktur binaannya. Apakah kesannya kepada pegawai yang menduduki Rumah Biasa Kerajaan tersebut?
8. Encik Farhan Gred M52 telah diarahkan untuk menduduki Rumah Khas Jawatan. Beliau telah memohon pengecualian bayaran elektrik kerana pihak agensi masih menggunakan meter pukal. Adakah permohonan Encik Farhan layak dipertimbangkan?

Pelaksanaan Peraturan Mengosongkan Rumah Biasa Kerajaan Di Agensi Kerajaan Persekutuan

1. Pegawai sedang menduduki Rumah Kerajaan dan telah diluluskan Cuti Tanpa Gaji kerana mengikut pasangan bertugas di luar negara, adakah pegawai ini layak untuk terus menduduki Rumah Kerajaan?
2. Bilakah seseorang yang telah bersara mesti mengosongkan Rumah Kerajaan/ Rumah Kerajaan yang didudukinya?
3. Puan Sarah Iman sedang menduduki Rumah Khas Jabatan di bawah seliaan Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH). Baru-baru ini beliau telah membeli rumah dalam lingkungan 25 kilometer radius dari pejabat menggunakan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Adakah Puan Sarah Iman boleh diarahkan keluar RKJ kerana membeli rumah dengan pinjaman perumahan Kerajaan?
4. Puan Hasanah sedang menduduki Rumah Biasa Kerajaan di bawah seliaan BPH dan telah membeli tanah dalam lingkungan 25 kilometer dari mercu tanda yang ditetapkan bagi tujuan membina rumah menggunakan kemudahan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA). Adakah Puan Hasanah perlu mengosongkan Rumah Kerajaan?
5. Bagaimanakah lingkungan 25 kilometer bagi dasar pengosongan Rumah Biasa Kerajaan di bawah seliaan BPH ditentukan?
6. Puan Zurina telah membeli rumah menggunakan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) dalam lingkungan 25 kilometer radius dari mercu tanda yang ditetapkan. Pada tahun 2022, Puan Zurina telah menyelesaikan baki pinjaman LPPSA dengan menggunakan kaedah pembiayaan semula oleh pihak bank komersial. Kemudiannya pada tahun 2023, Puan Zurina telah memohon untuk menduduki Rumah Biasa Kerajaan di bawah seliaan BPH. Adakah permohonan Puan Zurina untuk menduduki RBK layak dipertimbangkan?
7. Encik Hanafi merupakan seorang pegawai yang berkhidmat di Institut Kemahiran Belia Negara dan menduduki salah sebuah Rumah Biasa Kerajaan di bawah seliaan Kementerian Belia dan Sukan. Beliau telah membeli rumah menggunakan pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) dalam lingkungan 20 kilometer radius dari pejabatnya. Adakah Encik Hanafi perlu mengosongkan kuarters?

Pelaksanaan Bayaran Imbuhan Perumahan Khas

1. Encik Shahrul telah diarahkan untuk menduduki Rumah Khas Jawatan. Namun demikian, atas kekangan peribadi, Encik Shahrul tidak menduduki Rumah Khas Jawatan tersebut tanpa kebenaran oleh Ketua Jabatannya. Adakah Encik Shahrul layak menerima Bayaran Imbuhan Perumahan Khas (BPK)?
2. Encik Abdullah telah diarahkan untuk menduduki Rumah Khas Jabatan (RKJ). Setelah 5 tahun menduduki RKJ tersebut, Encik Abdullah telah memohon kebenaran khas daripada Ketua Jabatannya untuk tidak lagi menduduki RKJ tersebut. Apakah yang perlu dilakukan oleh Ketua Jabatan dan bagaimanakah status pembayaran BPK Encik Abdullah ?
3. Encik Syah dan Encik Badrul telah diarahkan untuk menduduki Rumah Khas Jabatan (RKJ) secara berkongsi kerana agensi mempunyai kekangan kekosongan RKJ. Adakah Encik Syah dan Encik Badrul layak dibayar Bayaran Perumahan Khas (BPK)?