Sabtu, 04 Februari 2023
13 Rejab 1444
biruhijauemasmerah

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

1.Apakah dasar atau syarat pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang (APC)

Markah Penilaian PSD Form Bukan markah LNPT

1. Apakah tujuan surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 dikeluarkan?
2. Adakah surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 ini terpakai kepada pegawai yang tidak menerima pakai Sistem Saraan Malaysia.
3. Apakah tarikh kuatkuasa surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019?
4. Adakah Kementerian/Jabatan yang telah diberikan penurunan kuasa bagi meluluskan cuti belajar kepada pegawainya menggunakan PSD Form bagi sebarang tujuan lain?
5. Apakah pegawai yang diluluskan sebarang cuti belajar (CBBP/CBSG/CBTG) mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
6. Bagaimana pengurusan kenaikan pangkat dan permohonan kemudahan Biasiswa/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan bagi pegawai yang tidak mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
7. Apakah had masa yang dibenarkan bagi pegawai yang sebelum ini tidak diberikan Pergerakan Gaji Tahunan sepanjang tempoh diluluskan cuti belajar untuk menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya?
8. Dalam keadaan di mana pegawai terkesan layak menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya namun telah meninggal dunia dalam perkhidmatan, adakah mana-mana orang contohnya pasangan, ahli keluarga, rakan, agensi terakhirnya atau sebagainya berhak menuntut hak tersebut bagi pihak pegawai?

Pengurusan Prestasi

Punca Kuasa, Prinsip Dan Tujuan

1. Apakah dasar atau peraturan yang boleh dirujuk berkaitan penilaian prestasi?
2. Apakah prinsip utama dalam melaksanakan sistem penilaian prestasi?
3. Apakah tujuan sistem penilaian prestasi?

Pemakaian Dan Syarat Pengisian Borang SKT Dan Borang LNPT

1. Siapakah yang perlu menggunakan Borang Sasaran Kerja Tahunan (Borang SKT) dan Borang Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (Borang LNPT)?
2. Bilakah penetapan sasaran kerja tahunan menggunakan Borang SKT perlu disediakan?
3. Bilakah laporan penilaian prestasi tahunan (Borang LNPT) perlu disediakan bagi tahun penilaian?
4. Siapakah yang tidak perlu menyediakan dan melengkapkan Borang SKT dan Borang LNPT bagi tahun penilaian?
5. Adakah pegawai yang diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh perlu mengisi Borang SKT dan Borang LNPT sepanjang tempoh cuti tersebut?
6. Adakah pegawai yang diluluskan Cuti Tanpa Gaji (CTG) perlu mengisi Borang SKT dan Borang LNPT sepanjang tempoh cuti tersebut?
7. Bagaimana proses pengurusan prestasi bagi pegawai yang mengikuti program penempatan silang atau peminjaman dilaksanakan?
8. Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya pegawai enggan mengisi Borang SKT, Borang LNPT atau menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan?

Syarat Penentuan Pegawai Penilai

1. Siapakah yang layak menjadi Pegawai Penilai?
2. Sekiranya PYD hanya mempunyai satu peringkat penyeliaan, siapakah PPK beliau?
4. Adakah Anggota Pentadbiran boleh menjadi Pegawai Penilai?
5. Siapakah Pegawai Penilai bagi pegawai dalam peminjaman/pertukaran sementara berjawatan Ketua Jabatan/ Ketua Eksekutif?

Peranan Pegawai Yang Dinilai (PYD) Dan Pegawai Penilai (PP)

1. Apakah tindakan segera yang perlu dilaksanakan oleh PYD apabila diarahkan bertukar, meletak/melepaskan jawatan atau bersara?
2. Apakah tindakan segera yang perlu dilaksanakan oleh Pegawai Penilai apabila diarahkan bertukar, meletak/melepaskan jawatan atau bersara?
3. Jika PYD bertugas di dua jabatan berlainan dalam tempoh yang sama panjang, siapakah yang perlu menilai PYD?
4. Jika PYD bertugas di dua jabatan berlainan dalam tempoh yang berbeza, siapakah yang perlu menilai PYD?
5. Jika PYD diselia oleh lebih daripada seorang Penyelia dalam tempoh masa yang berbeza-beza dalam satu jabatan yang sama, siapakah yang layak menilai PYD?
6. Sekiranya PYD yang telah mula menjalankan tugas di Jabatan A bermula 1 Januari telah bertukar dari Jabatan tersebut ke Jabatan B pada tarikh tertentu dalam tahun kalender, jabatan mana yang perlu menguruskan proses penilaian prestasi dan menjalankan fungsi PPSM bagi PYD?
7.Sekiranya PYD kembali melapor diri bertugas di jabatan selepas tamat apa-apa cuti yang diluluskan, apa yang perlu dilaksanakan oleh PYD dan Pegawai Penilai?

Keanggotaan Dan Peranan Urus Setia Dan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)

1. Siapakah yang layak menjadi Ahli PPSM di Jabatan sekiranya gred jawatan bagi Ketua Jabatan atau Timbalan Ketua Jabatan adalah lebih rendah daripada gred jawatan PYD?
2. Adakah pegawai yang menanggung kerja Ketua Jabatan atau Timbalan Ketua Jabatan boleh menjadi Ahli PPSM di Jabatan?
3. Bolehkah Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) meminda markah?
4. Adakah Pengerusi PPSM boleh memperakukan pergerakan gaji tahunan beliau sendiri?
5. Bagaimana PPSM menentukan kelayakan Pergerakan Gaji Tahunan pegawai?