Jumaat, 14 Jun 2024
07 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

1.Apakah dasar atau syarat pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang (APC)

Markah Penilaian PSD Form Bukan markah LNPT

1. Apakah tujuan surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 dikeluarkan?
2. Adakah surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019 ini terpakai kepada pegawai yang tidak menerima pakai Sistem Saraan Malaysia.
3. Apakah tarikh kuatkuasa surat Rujukan JPA.BK ( S ) 306/4 Jld.2 ( 6 ) bertarikh 25 September 2019?
4. Adakah Kementerian/Jabatan yang telah diberikan penurunan kuasa bagi meluluskan cuti belajar kepada pegawainya menggunakan PSD Form bagi sebarang tujuan lain?
5. Apakah pegawai yang diluluskan sebarang cuti belajar (CBBP/CBSG/CBTG) mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
6. Bagaimanakah pengurusan kenaikan pangkat dan permohonan kemudahan Biasiswa/Dermasiswa/Hadiah Latihan Persekutuan bagi pegawai yang tidak mempunyai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tahun penilaian semasa?
7. Apakah had masa yang dibenarkan bagi pegawai yang sebelum ini tidak diberikan Pergerakan Gaji Tahunan sepanjang tempoh diluluskan cuti belajar untuk menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya?
8. Dalam keadaan di mana pegawai terkesan layak menuntut Pergerakan Gaji Tahunannya namun telah meninggal dunia dalam perkhidmatan, adakah mana-mana orang contohnya pasangan, ahli keluarga, rakan, agensi terakhirnya atau sebagainya berhak menuntut hak tersebut bagi pihak pegawai?

Pengurusan Prestasi

Punca Kuasa, Prinsip Dan Tujuan

1. Apakah dasar atau peraturan yang boleh dirujuk berkaitan penilaian prestasi?
2. Apakah prinsip utama dalam melaksanakan sistem penilaian prestasi?
3. Apakah tujuan sistem penilaian prestasi?