Jumaat, 14 Jun 2024
07 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Urusan Pembayaran Pencen

1. Apakah prosedur sekiranya pesara ingin menukar bank pembayar pencen?
2. Apakah bayaran pencen bulanan melalui skim A dan skim B?
3. Apakah implikasi pencen di bawah skim B jika tidak dituntut selama 3 bulan atau lebih?
4. Bolehkah pencen dituntut oleh orang selain dari pesara / penerima pencen itu sendiri?
5. Apakah prosedur sekiranya pesara ingin menukar dari skim B ke skim A berwakil?
7. Senarai bank yang menyertai sistem pembayaran pencen melalui bank.
8. Bolehkah pesara di bawah Skim B bertukar kepada Skim A?

Pemberian Ex-Gratia Kematian

1.Apakah Ex-Gratia Kematian?
2. Apakah tujuan pemberian Ex-Gratia Kematian?
3. Siapakah yang layak diberikan Ex-Gratia Kematian?
4.Siapakah yang layak menerima Ex-Gratia Kematian?
5. Berapakah jumlah pemberian Ex-Gratia Kematian?
6. Bagaimana pembayaran Ex-Gratia Kematian dibuat?
7. Adakah Ex-Gratia Kematian menggantikan Ex-Gratia Terbitan/ Ex- Gratia Bencana Kerja?
8. Adakah waris pegawai perlu memohon bagi pemberian Ex-Gratia Kematian?

Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR)

1. Apakah award wang tunai GCR?
2. Apakah yang dimaksudkan pemberian awal award wang tunai GCR?
3. Bagaimanakah pengiraan pemberian awal award wang tunai GCR ini dilaksanakan?
4. Apakah syarat-syarat kelayakan pemberian awal award wang tunai GCR?
6. Adakah saya dibenarkan untuk membuat permohonan baharu sekiranya permohonan GCR 80 hari telah diluluskan?
7. Adakah saya dibenarkan membuat permohonan pemberian awal award wang tunai lebih/ kurang daripada 90 hari?
8. Adakah saya akan dibayar jumlah GCR sebanyak 180 hari apabila bersara walaupun telah mendapat kelulusan pemberian awal award wang tunai GCR sebanyak 90 hari?
9. Bagaimanakah cara untuk memohon pemberian awal award wang tunai GCR?
10. Adakah lebihan GCR masih boleh ditukar kepada cuti rehat pada tahun persaraan?
11. Adakah jabatan boleh mengenakan/ menetapkan syarat tambahan selain yang telah ditetapkan dalam PP.1.3.4?
12. Adakah pegawai yang memilih Skim KWSP layak membuat penebusan awal award wang tunai GCR sekiranya syarat-syarat seperti yang ditetapkan telah dipenuhi?

Tanggungjawab Ketua Jabatan

13. Apakah peranan dan tanggungjawab Ketua Jabatan dalam urusan pemberian awal award wang tunai GCR?
14. Adakah kelulusan pemberian awal award wang tunai GCR oleh Bahagian Pencen, JPA akan terbatal sekiranya didapati pegawai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan/ dikenakan prosiding jenayah atau tindakan tatatertib?

Pengecualian Cukai bagi pemberian awal award wang tunai GCR

15. Adakah pemberian awal award wang tunai GCR mendapat pengecualian cukai?

Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

16. Adakah kemudahan pemberian awal award wang tunai GCR ini dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan?
17. Siapakah yang akan melaksanakan kelulusan dan pembayaran awal award wang tunai GCR bagi pegawai lantikan Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan?
18. Siapakah yang akan melaksanakan kelulusan dan pembayaran awal award wang tunai GCR bagi pegawai lantikan Persekutuan yang ditempatkan ke Jabatan/ Agensi Negeri?