Sabtu, 04 Februari 2023
13 Rejab 1444
biruhijauemasmerah

Pakaian Seragam

1. Siapakah yang layak dibekalkan pakaian seragam?
2. Bagaimanakah cara untuk memohon kemudahan pakaian seragam?
3. Apakah komponen-komponen pakaian seragam?
4. Berapakah bilangan pakaian seragam dan kasut yang dibekalkan kepada pegawai Perkhidmatan Awam untuk setahun ?
5. Apakah tanggungjawab Ketua Jabatan?
6. Adakah rekabentuk dan warna pakaian seragam yang telah diluluskan boleh dipinda?
7. Bilakah bantuan pakaian seragam perlu dibekalkan oleh Jabatan?
8. Bolehkah pegawai Perkhidmatan Awam wanita yang mengandung dibekalkan kemudahan pakaian seragam yang layak baginya walaupun beliau tidak bertugas di lapangan tetapi hanya bekerja dalam pejabat sepanjang tempoh mengandung?
9. Adakah pihak jabatan/ agensi perlu mengemukakan permohonan kepada JPA bagi tempahan pakaian korporat?
10. Adakah pegawai yang ditahan kerja layak untuk menuntut pakaian seragam bagi tahun-tahun yang beliau ditahan kerja tersebut?
11. Adakah pegawai layak untuk menerima kain dan bantuan upah jahit semasa dalam tempoh Cuti Tanpa Gaji?

Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie

1. Apakah tafsiran pakaian Black Tie?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
3. Apakah Komponen Pakaian Black Tie?
4. Berapakah kadar Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
6. Adakah pegawai perlu mengemukakan kad jemputan ke majlis makan malam semasa membuat tuntutan Bantuan Pakaian Black Tie?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Pakaian Istiadat/ Bantuan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Pakaian Black Tie dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?
8. Adakah pegawai yang telah dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam (bukan majlis rasmi Kerajaan) yang menetapkan pemakaian Black Tie layak untuk menuntut kemudahan tersebut?

Bantuan Bayaran Pakaian Istiadat

1. Apakah tafsiran Pakaian Istiadat?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut Bayaran Pakaian Istiadat?
3. Apakah komponen Pakaian Istiadat?
4. Berapakah kadar Bayaran Pakaian Istiadat?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat?
6. Adakah pegawai perlu mengemukakan kad jemputan semasa membuat tuntutan?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Bayaran Pakaian Istiadat boleh membuat tuntutan terhadap Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?

Bantuan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi (BPMUR)

1. Apakah tafsiran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut BPMUR?
3. Apakah komponen Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
4. Berapakah kadar BPMUR?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Bayaran Pakaian Istiadat dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?
8. Bagaimana cara membuat tuntutan kadar bagi pasangan?
9. Apakah yang dimaksudkan dengan pasangan?

Bantuan Upah Jahit

1. Apakah penambahbaikan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 (PP1/2014)?
2. Siapakah pegawai yang layak menerima Bantuan Upah Jahit?
4. Berapakah kelayakan pegawai untuk menerima Bantuan Upah Jahit?
5. Adakah Ketua Jabatan perlu membuat Kew.8 untuk tujuan pembayaran Bantuan Upah Jahit?
6. Apakah kod pembayaran bagi Bantuan Upah Jahit?
7. Adakah keperluan untuk mencatat Bantuan Upah Jahit dalam penyata gaji?
9. Apakah tindakan Ketua Jabatan dalam melaksanakan PP1/2014?
10. Apakah tindakan Pusat Tanggungjawab dalam melaksanakan PP1/2014?
11. Bagaimanakah pembayaran Bantuan Upah Jahit sekiranya melibatkan pegawai yang dinaikkan pangkat/ baru dilantik/ akan bersara?