Rabu, 12 Jun 2024
05 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Pakaian Seragam

1. Siapakah yang layak dibekalkan pakaian seragam?
2. Bagaimanakah cara untuk memohon kemudahan pakaian seragam?
3. Apakah komponen-komponen pakaian seragam?
4. Berapakah bilangan pakaian seragam dan kasut yang dibekalkan kepada pegawai Perkhidmatan Awam untuk setahun ?
5. Apakah tanggungjawab Ketua Jabatan?
6. Adakah rekabentuk dan warna pakaian seragam yang telah diluluskan boleh dipinda?
7. Bilakah bantuan pakaian seragam perlu dibekalkan oleh Jabatan?
8. Bolehkah pegawai Perkhidmatan Awam wanita yang mengandung dibekalkan kemudahan pakaian seragam yang layak baginya walaupun beliau tidak bertugas di lapangan tetapi hanya bekerja dalam pejabat sepanjang tempoh mengandung?
9. Adakah pihak jabatan/ agensi perlu mengemukakan permohonan kepada JPA bagi tempahan pakaian korporat?
10. Adakah pegawai yang ditahan kerja layak untuk menuntut pakaian seragam bagi tahun-tahun yang beliau ditahan kerja tersebut?
11. Adakah pegawai layak untuk menerima kain dan bantuan upah jahit semasa dalam tempoh Cuti Tanpa Gaji?

Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie

1. Apakah tafsiran pakaian Black Tie?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
3. Apakah Komponen Pakaian Black Tie?
4. Berapakah kadar Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
6. Adakah pegawai perlu mengemukakan kad jemputan ke majlis makan malam semasa membuat tuntutan Bantuan Pakaian Black Tie?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Pakaian Istiadat/ Bantuan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Pakaian Black Tie dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?

Bantuan Bayaran Pakaian Istiadat

1. Bilakah pemakaian kadar baharu Bayaran Pakaian Istiadat berkuat kuasa?
2. Apakah pegawai perlu mengemukakan surat/ kad jemputan semasa membuat tuntutan.
3. Bagaimanakah pengiraan tempoh tiga (3) tahun sekiranya pegawai membuat tuntutan pakaian siang dan pakaian malam secara berasingan?
4. Apakah komponen bagi Pakaian Istiadat?
5. Adakah tudung bagi pegawai wanita dikira sebagai komponen pakaian istiadat?
6. Bolehkah Pegawai membuat tuntutan bayaran balik bagi komponen kasut sahaja (tanpa pakaian)
7. Sekiranya pegawai telah membuat tuntutan bayaran pakaian istiadat pada Disember 2022, adakah pegawai layak membuat tuntutan semula dengan menggunakan kadar baharu?
9. Jika Pegawai telah membuat tuntutan pakaian siang pada Februari 2023 dengan kadar RM1,800.00 dan pakaian malam pada Mei 2023 dengan kadar RM2,000.00, bagaimanakah pengiraan kadar tuntutan pegawai.
10. Pada Jun 2023, pegawai membuat tuntutan pakaian istiadat siang sebanyak RM1,500.00. Bolehkah pegawai membuat tuntutan pakaian istiadat siang kali kedua pada Mei 2024 sebanyak RM1,500.00?

Bantuan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi (BPMUR)

1. Apakah tafsiran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut BPMUR?
3. Apakah komponen Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
4. Berapakah kadar BPMUR?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Bayaran Pakaian Istiadat dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?
8. Bagaimana cara membuat tuntutan kadar bagi pasangan?
9. Apakah yang dimaksudkan dengan pasangan?
10.Adakah pegawai yang memakai Pakaian Batik Malaysia untuk bertugas harian di Parlimen atau DUN layak menuntut kemudahan BPMUR?
11. Apakah definisi Batik Malaysia?

Bantuan Upah Jahit

1. Apakah penambahbaikan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 (PP1/2014)?
2. Siapakah pegawai yang layak menerima Bantuan Upah Jahit?
4. Berapakah kelayakan pegawai untuk menerima Bantuan Upah Jahit?
5. Adakah Ketua Jabatan perlu membuat Kew.8 untuk tujuan pembayaran Bantuan Upah Jahit?
6. Apakah kod pembayaran bagi Bantuan Upah Jahit?
7. Adakah keperluan untuk mencatat Bantuan Upah Jahit dalam penyata gaji?
9. Apakah tindakan Ketua Jabatan dalam melaksanakan PP1/2014?
10. Apakah tindakan Pusat Tanggungjawab dalam melaksanakan PP1/2014?
11. Bagaimanakah pembayaran Bantuan Upah Jahit sekiranya melibatkan pegawai yang dinaikkan pangkat/ baru dilantik/ akan bersara?