Ahad, 04 Jun 2023
15 Zulkaedah 1444
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Waktu Bekerja Fleksi (WBF)

1.Jika seorang pegawai mengetik kehadiran masuk melepasi pukul 9.00 pagi, sebagai contoh pukul 9.15 pagi: Adakah pegawai tersebut perlu mencukupkan jumlah jam bekerja sehari?
2. Jika seseorang pegawai dikehendaki menghadiri suatu raptai perbarisan di luar pejabat pada pukul 7.00 pagi dan kemudiannya pegawai kembali ke pejabat, pukul berapakah pegawai dibenarkan pulang?
3. Pada bulan ramadan, adakah pegawai masih dibenarkan pulang setengah jam awal?
4. Adakah WBF bulan ramadan juga terpakai untuk pegawai bukan beragama Islam?
7. Pegawai diarahkan menghadiri tugasan rasmi di luar pejabat (dalam stesen iaitu kurang 25 km). pegawai tidak mengetik waktu masuk serta terus ke tempat bertugas rasminya. pegawai kembali ke pejabat setelah selesai tugas rasmi tersebut. pukul berapakah pegawai boleh pulang dari pejabat sekiranya: (i) Tugas rasmi bermula sebelum pukul 7.30 pagi? (ii) Tugas rasmi bermula di antara pukul 7.30 pagi hingga 9.00 pagi? (iii) Tugas rasmi bermula selepas pukul 9.00 pagi?
8. Adakah WBF terpakai kepada pegawai yang berkhidmat di sekolah/klinik kesihatan/ibu pejabat polis?
12. Pegawai mempunyai urusan peribadi yang mustahak pada pukul 8.00 pagi (13 Ogos 2019). Pada petang 12 Ogos 2019, pegawai telah mengisi borang Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja Di bawah Perintah Am 5 Bab G (Waktu Bekerja dan Lebihmasa) 1974 bagi urusan tersebut. Pegawai telah mendapat kelulusan pelepasan meninggalkan pejabat daripada pegawai atasan bermula pukul 8.00 pagi hingga 11.30 pagi (13 Ogos 2019). Pukul berapakah pegawai dibenarkan pulang hari tersebut?
13. Pegawai mempunyai temujanji doktor di hospital pada pukul 8.30 pagi. pegawai telah mendapat kebenaran keluar pejabat dari pegawai atasan dari pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Bilakah waktu pulang pegawai?
15. Bolehkah seseorang pegawai atasan memberi kelulusan keluar pejabat bagi pegawai untuk urusan peribadi atau klinik antara pukul 7.30 pagi hingga 9.00 pagi sekiranya pegawai tidak mengetik dalam tempoh masuk bekerja?
16. Bilakah cuti tanpa rekod (CTR) bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat pegawai bermula semasa pelaksanaan WBF, sekiranya seorang ahli keluarga terdekat pegawai telah meninggal dunia pada hari bekerja iaitu: (i) Pada pukul 2.00 petang? (ii) Pada pukul 4.45 petang dan waktu pulang pegawai adalah pada pukul 4.32 petang? (iii) Pada pukul 6.35 petang?
17. Cuti tanpa rekod kemudahan isteri bersalin kepada pegawai lelaki. Bilakah cuti tanpa rekod (CTR) kemudahan isteri bersalin kepada pegawai lelaki bermula semasa pelaksanaan WBF sekiranya isteri pegawai bersalin pada hari bekerja iaitu: (i) Pada pukul 2.00 petang? (ii) Pada pukul 4.45 petang dan waktu pulang pegawai adalah pada pukul 4.32 petang? (iii) Pada pukul 6.44 petang
18. Adakah pegawai yang bertugas di kaunter, di mana waktu operasi kaunter bermula pada pukul 7.30 pagi boleh mengguna pakai waktu masuk WBF?

Dasar Bekerja Dari Rumah

A. Tempat Bekerja

1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah ‘Rumah’ dalam PP 5/2020?
2. Adakah pegawai yang bertugas di Putrajaya boleh diarahkan BDR di kampung halamannya di Pulau Pinang?

B. Waktu Bekerja

4. Apakah status kehadiran pegawai sekiranya pegawai telah diarahkan BDR separuh hari di sebelah pagi dan tidak melaporkan diri ke
5. Bolehkah pegawai yang BDR di sebelah pagi menggunakan kemudahan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja pada sebelah petang bagi menyelesaikan urusan peribadi.
6. Apakah status pegawai yang diarahkan BDR tetapi tidak berada di alamat yang didaftarkan dalam HRMIS namun telah melaksanakan tugas di tempat lain?

C. Kelayakan

7. Apakah yang dimaksudkan dengan pegawai sambilan?
8. Adakah pegawai yang diberi sijil sakit boleh diarahkan BDR?
9. Adakah pegawai yang menanggung kerja atau dalam pemangkuan boleh diarahkan BDR?
10. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR bagi tujuan untuk menjaga anaknya selepas tamat tempoh Cuti Bersalin?
11. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR bagi tujuan menjaga ahli keluarga yang sakit di hospital?
12. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai yang sedang menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin untuk BDR?
13. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR sekiranya pejabat/ premisnya mengalami gangguan utiliti?
14. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai yang kematian suami atau isteri untuk BDR?
15. Bilakah arahan BDR boleh dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk pegawai yang kematian suami atau isteri untuk BDR?
16. Berapa lamakah tempoh BDR yang layak bagi pegawai yang kematian suami atau isteri?

D. Lain-lain

17. Apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan penting Kementerian/ Jabatan?
18. Adakah kelulusan khas BDR yang telah diberikan kepada agensi tertentu sebelum berkuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini masih boleh diteruskan?
19. Adakah pegawai kontrak dan sementara yang diarahkan BDR layak bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja?
21. Adakah surat edaran yang dikeluarkan oleh JPA mengenai pelaksanaan BDR dalam tempoh penularan wabak COVID-19 masih berkuat kuasa selepas pelaksanaan PP 5/2020?
Site MapMyHRMIS Mobile