Jumaat, 14 Jun 2024
07 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Majlis Bersama Kebangsaan

1. Apa Itu MBK?
2. Sejarah Penubuhan MBK
3. Bidang Dan Fungsi
4. Peraturan Penubuhan
5. Keahlian MBK
6. Konvensyen Dwi-Tahunan

Majlis Bersama Jabatan

1. Apa itu MBJ?
2. Penubuhan MBJ?
3. Bidang dan Fungsi
4. Perkara yang Boleh Dibincangkan
5. Faedah MBJ
6. Perlukah Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ditubuhkan di jabatan yang mempunyai kakitangan kurang daripada 30 orang?
7. Bolehkah jabatan yang telah membincangkan isu-isu kebajikan dalam mesyuarat pengurusan diberikan pengecualian dari menubuhkan MBJ?
8. Selain daripada dasar Kerajaan, apakah perkara yang tidak boleh dibincangkan dalam mesyuarat MBJ?
9. Apakah tujuan salinan minit mesyuarat bagi setiap mesyuarat MBJ yang telah diadakan dikemukakan kepada Agensi Induk dan salinan kepada JPA?
10. Bolehkah ahli MBJ membuat tuntutan elaun perjalanan dan elaun-elaun lain yang berkenaan semasa menghadiri mesyuarat MBJ?
11. Adakah keahlian Pihak Pekerja semestinya untuk Gred 48 ke bawah sahaja? Ini adalah kerana, di jabatan ini, bagi ahli pekerja, gred yang tertinggi adalah di Gred 54 dan ada yang tidak terlibat dalam membuat keputusan dan bukan merupakan Ketua Bahagian atau Unit.
12. Terdapat perbezaan di antara rekod agensi dengan JPA mengenai jumlah agensi yang tersenarai di dalam Laporan Pemantauan Keaktifan MBJ.
13. Adakah “pegawai-pegawai yang bergaji” membawa maksud pekerja tetap/kontrak yang dibayar gaji oleh agensi atau termasuk pekerja yang bertugas di agensi berkenaan tetapi gaji dibayar oleh pihak lain?
14. Adakah agensi boleh membuat pilihan pada perlembagaan MBJ iaitu: 1. Mengikut bahagian 2. Mengikut gred 3. Mengikut skim perkhidmatan Sekiranya agensi menentukan mengikut skim perkhidmatan, bolehkan jumlah keahlian setiap gred tidak dinyatakan dalam perlembagaan kerana ianya akan berdasarkan kepada keputusan semasa pemilihan?
15. Setelah perlembagaan MBJ mendapat kelulusan di peringkat mesyuarat MBJ agensi, adakah agensi perlu memanjangkan perlembagaan ini kepada pihak JPA?