Skip to main content

Program & Bahagian

Info JPA

Jabatan Perkhidmatan Awam dibahagikan kepada tiga program utama untuk merealisasikan wawasan, objektif dan misi yang ditetapkan. Ini selaras dengan penekanan yang diberikan oleh JPA terhadap tugas menggubal dasar sumber manusia dan pemberian khidmat nasihat kepada agensi-agensi perkhidmatan awam. Program-program tersebut telah dipertanggungjawabkan kepada Pengurusan Tertinggi JPA mengikut pembahagian seperti berikut :

Dato’ Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz
kppa

Diletak di bawah tanggungjawab Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Bahagian/Unit yang terlibat dalam program ini adalah :

 1. Institut Tadbiran Awam Negara
 2. Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar
 3. Unit Komunikasi Korporat
 4. Penasihat Undang-undang
 5. Unit Audit Dalam
 6. Unit Integriti
Datuk Dr. Anesee bin Ibrahim
tkppa-p

PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

Diletak di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan). Empat Bahagian terlibat dalam program ini iaitu :

 1. Bahagian Perjawatan dan Organisasi
 2. Bahagian Perkhidmatan
 3. Bahagian Gaji dan Elaun
 4. Bahagian Pembangunan Modal Insan
Dato' Mohd Shaiful bin Ibrahim
tkppa-o

PROGRAM OPERASI SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

Diletak di bawah tanggungjawab Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi). Empat Bahagian terlibat dalam program ini, iaitu :

 1. Bahagian Pencen
 2. Bahagian Khidmat Pengurusan
 3. Bahagian Digital dan Teknologi Maklumat
 4. Bahagian Pengurusan Psikologi