Wednesday, 04 October 2023
19 Rabi' al-awwal 1445
bluegreengoldred

Announcement

 
 

Procurement Advertisement

Activity @ JPA

Distributed Letter 2012

Article available only in Malay.

Pemakluman Mengenai Penurunan Kuasa Melulus Bayaran Elaun Lebih Masa Dan Upah Bekerja Pada Cuti Mingguan Dan Cuti Kelepasan Am Peraturan Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)54/3/ Jld.4(2)

Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 1 Januari 2012

Muat Turun : Surat Edaran:JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)

Article available only in Malay.

Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Download: Surat Edaran:JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)

Article available only in Malay.

Penjelasan Kelayakan Elaun Berikutan Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah SSM

Download : Surat Edaran:JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50)

Article available only in Malay.

Maklumat Gaji Akhir Bagi Urusan Pembayaran Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 Atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

Download : Surat Edaran:JPA/PEN(S)256/22-1(10)