Saturday, 13 August 2022
15 Muharram 1444
bluegreengoldred

Announcement

 
 

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2012

Article available only in Malay.

Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa Kepada Penjawat Awam Tahun 2012

Download : Surat Edaran: JPA(I)S.178/1/8-10(2)

Urusan Pertimbangan Kenaikan Pangkat Kumpulan Sokongan Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Yang Telah Memangku Sebelum 1 Januari 2012

Muat Turun : Surat Edaran:JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)

Article available only in Malay.

Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum – Maksimum Di Bawah Sistem Saraan Malaysia

Download: Surat Edaran:JPA.BK(S)134/2/8 Jld.2(7)

Article available only in Malay.

Penjelasan Kelayakan Elaun Berikutan Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Di Bawah SSM

Download : Surat Edaran:JPA.SARAAN(S)63/1/1-1Klt.4(50)

Article available only in Malay.

Maklumat Gaji Akhir Bagi Urusan Pembayaran Faedah Persaraan Dan Faedah Terbitan Berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 Atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

Download : Surat Edaran:JPA/PEN(S)256/22-1(10)