Saturday, 22 June 2024
15 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTICT) JPA

Terma Rujukan:

  1. Memproses dan menilai semua permohonan perolehan projek ICT bahagian di bawah JPA;
  2. Mengesyorkan perakuan teknikal projek ICT kepada JPICT JPA; dan
  3. Memantau kemajuan pembangunan dan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan oleh JPICT JPA.

 

JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) JPA

Terma Rujukan:

  1. Memproses dan menilai semua permohonan perolehan projek ICT bahagian di bawah JPA;
  2. Meluluskan projek ICT agensi berdasarkan kepada keperluan sebenar dengan perbelanjaan yang berhemah serta mematuhi peraturan semasa yang berkaitan; dan
  3. Memantau kemajuan pembangunan dan pelaksanaan projek ICT yang diluluskan oleh JPICT JPA.

TAKWIM JTICT TAHUN 2024

Bil

Tarikh Akhir Serahan Dokumen JTICT

Pra Mesyuarat
JTICT

Mesyuarat
JTICT

Pengerusi : PBM

1

7 Feb
(Rabu)

14 Mac
(Khamis)

19 Mac
(Selasa)

2

13 Mei
(Isnin)

13 Jun
(Khamis)

26 Jun
(Rabu)

3

6 September
(Jumaat)

8 Oktober
(Rabu)

16 Oktober
(Rabu)

 

    Selesai

 

TAKWIM JPICT TAHUN 2024

Bil

Tarikh Akhir Serahan Dokumen JPICT

Pra Mesyuarat
JPICT

Pra Mesyuarat
JPICT

Mesyuarat
JPICT

Pengerusi : PBM

Pengerusi : TKPPA(O)

1
(Khas)

21 Mac
(Khamis)

-

-

27 Mac
(Rabu)

2

19 Mac
(Selasa)

17 April
(Rabu)

18 April
(Khamis)

26 April
(Jumaat)

3

2 Julai
(Selasa)

31 Julai
(Rabu)

2 Ogos
(Jumaat)

7 Ogos
(Rabu)

4

30 September
(Isnin)

30 Oktober
(Rabu)

1 November
(Jumaat)

6 November
(Rabu)

 

    Selesai

** Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan.

 

PELAKSANAAN

Semua permohonan perolehan ICT perlu dikemukakan kepada urus setia JTICT JPA dengan menyertakan dokumen kertas cadangan perolehan ICT (Kertas Cadangan Perolehan ICT) sebelum tarikh serahan dokumen yang telah ditetapkan.

 

RUJUKAN

  1. Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2015 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam.
  2. Pelan Strategik Pendigitalan (PSP) JPA Tahun 2021-2025
  3. Minit Bebas BPPD bertarikh 17 Mac 2023 (No. Ruj: JPA.100-6/1/11 Jld. 2 (12)(S))

 

MAKLUMAT LANJUT

Sektor Tadbir Urus
Cawangan Pengurusan Perubahan dan Tadbir Urus
Bahagian Digital dan Teknologi Maklumat

Urus Setia Jawatankuasa Teknikal ICT (JTICT) JPA : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Urus Setia Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) JPA : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No. Tel : 03-8885 5008/ 5101

 

Update: 08 May 2024