Saturday, 24 September 2022
27 Safar 1444
bluegreengoldred

Announcement

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2012

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 Ke Gred 26 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)(K)134/8/58 Ktl.2(57)

Article available only in Malay.

Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pegawai Warganegara Yang Dilantik Secara Contract Of Service Dan Contract For Service

Download : Surat Edaran: JPA.BK174/2/19Jld.5(45)

Article available only in Malay.

Pemakluman Mengenai Penurunan Kuasa Melulus Bayaran Elaun Lebih Masa Dan Upah Bekerja Pada Cuti Mingguan Dan Cuti Kelepasan Am Peraturan Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)54/3/ Jld.4(2)

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Ke Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

Muat Turun : Surat Edaran: JPA.BK(S)(K)134/8/59 Ktl.4(27)

Article available only in Malay.

Borang Perakuan Ketua Jabatan Bagi Tujuan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Jawatan Utama Sektor Awam Dan Jawatan Gred Khas Sektor Awam

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)134/1/ Ktl.8(74)