Saturday, 18 September 2021
10 Safar 1443
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Distributed Letter of the Year 2021:

No Distributed Letter of the Year 2021 Download
1

Pemanjangan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Sempena Perayaan Kepada Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)

2

Pelanjutan Tempoh Penugasan Semula Secara Sementara Pegawai Perkhidmatan Awam

3

Pemakluman Status Pendaftaran Dan Vaksinasi Pegawai Awam Dalam Program Imunisasi Covid-19 Kebangsaan

4

Pemakluman Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Julai Hingga Disember Tahun 2021

5

Sumbangan Penjawat Awam Melalui Pengurangan Elaun Dalam Mendepani Pandemik Covid-19

6

Garis Panduan Pengoperasian Pejabat Kerajaan Di Bawah Perintah Kawalan Pergerakan 3.0

7

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Setiausaha Pejabat Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

8

Pemakluman Urusan Pengisian Kekosongan Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) [PT(PO)] Gred N28 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

9

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2021

10

Penggunaan Akaun Bank Bakal Pesara/ Penerima Pencen Terbitan Bagi Tujuan Pembayaran Pencen

11

Pemakluman Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

12

Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaann

13

Pemakluman Persediaan Pengisian Kekosongan Jawatan Setiausaha Pejabat Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Di Mahkamah Persekutuan Seluruh Malaysia

14

Pemakluman Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (Sp) Gred N29/N30 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

15

Arahan Urusan Penugasan Semula Secara Sementara Perkhidmatan Awam Persekutuan Semasa Tempoh Proklamasi Darurat

16

Penggunaan Frasa “Prihatin Rakyat: Darurat Memerangi Covid-19” Dalam Urusan Penyediaan Surat Kerajaan

17

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred Dv38 Ke Gred Dv40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

18

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred Dv36 Ke Gred Dv38 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

19

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29/DV30 Ke Gred DV36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

20

Urusan Pemangkuan Pembantu Pegawai Latihan Vokasional Gred DV19 Ke Gred DV22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

21

Arahan Pengoperasian Pejabat Kerajaan Di Bawah Perintah-Perintah Kawalan Pergerakan

22

Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (PSP) Gred N19 Ke Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

23

Urusan Persediaan Pemangkuan Setiausaha Pejabat (SP) Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

24

Urusan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Januari Hingga Jun Tahun 2021