Tuesday, 29 November 2022
05 Jumada al-awwal 1444
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Distributed Letter of the Year 2022:

No Distributed Letter of the Year 2022 Download
1

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat

2

Surat Edaran Dan Ceraian PO.1.1.1: Pemerkasaan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Perkhidmatan Awam

3

Peringatan Berkaitan Arahan Larangan Membuat Pernyataan Awam Oleh Pegawai Awam

4

Urusan Persediaan Pemangkuan Skim Perkhidmatan Pemb. PLV Gred DV19 dan Gred DV22 ke Jawatan PPLV Gred DV30 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

5

Kenaikan Kadar Bayaran Insentif Bahasa Asing bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menggunakan Bahasa Asing Dalam Menjalankan Tugas Rasmi

6

Surat Edaran Penambahbaikan Bayaran Imbuhan Perumahan Khas

7

Urusan Persediaan Pemangkuan Berasaskan Kriteria Kecemerlangan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Latihan Vokasional Dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Bagi Tempoh Julai Hingga Disember 2022

8

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Tahun 2022

9

Urusan Pemangkuan Setiausaha Pejabat Gred N36 Ke Gred N40 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

10

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

11

Surat Peringatan Kepada Ketua Jabatan Berkenaan Tanggungjawab Mengutip Hutang Bakal Pesara Kepada Kerajaan Sebelum Pegawai Diluluskan Persaraan

12

Pembatalan Syarat Vaksin Covid-19 Bagi Pemberian Bantuan Khas Kewangan Tahun 2022

13

Tuntutan Tambang Mengangkut Kenderaan Bukan Milik Sendiri Oleh Pegawai Kerana Bertukar dan Berpindah Rumah

14

Bantuan Khas Kewangan Aidilfitri Tahun 2022

15

Tanggungjawab Ketua Jabatan Bagi Melaksanakan Perintah Mahkamah Dalam Kes Tuntutan Nafkah

16

Surat Edaran Penambahbaikan Dasar Bekerja Dari Rumah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam

17

Surat Edaran Penambahbaikan Kemudahan Cuti Kuarantin

18

Surat Edaran Penangguhan Pelaksanaan Dasar Pembangunan Sumber Manusia Perkhidmatan Awam (DPSM)

19

Surat Edaran Penambahbaikan Peraturan Pengesahan Sijil Sakit Swasta Yang Melebihi 15 Hari Bagi Rawatan Pesakit Luar Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan

20

Surat Edaran Pindaan Dasar dan Peraturan Ganjaran Cuti Rehat (GCR)