Friday, 12 August 2022
14 Muharram 1444
bluegreengoldred

Announcement

 
 

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2012

Article available only in Malay.

Kepentingan Melindungi Maklumat Rahsia Dan Terperingkat Kerajaan

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)223/8/2-3 Jld.4(31)

Article available only in Malay.

Pemakluman Mengenai Perubahan Kuasa Menimbang Bagi Pelantikan Secara Peminjaman Ke Agensi Antarabangsa.

Download : Surat Edaran: JPA(S) 269/2/1 KIt.4/(65)

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (PPT) Gred N32 ke Gred N36 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)134/8/56 Jld.6(11)

Article available only in Malay.

Tempoh Minimum Pemangkuan Pegawai Gred Utama Dan Gred Khas Sebelum Dipertimbangkan Kenaikan Pangkat

Download : Surat Edaran: JPA(S) 134/1/4 Ktl.8(77)

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (PPT) Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Persekutuan (Sektor Dalam Negeri)

Download : Surat Edaran: JPA(S) 134/8/57 Jld.5(22)