Saturday, 24 February 2024
14 Sha'aban 1445
bluegreengoldred

Announcement

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2011

Article available only in Malay.

Urusan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Bagi Penyandang Yang Berada Di Skim Jumud Yang Tiada Lapisan Gred Kenaikan Pangkat.

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8(69)

Article available only in Malay.

Tanggungjawab Pegawai Pengawal Menyediakan Jawapan dan Tindakan Susulan Bagi Setiap Teguran Laporan Ketua Audit Negara

Download : Surat Edaran: JPA.BK(R)174/2/9(44)

Article available only in Malay.

Pelaksanaan Pemeriksaan kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Gred 54 Dan Ke Atas Bagi Tujuan Kenaikan Pangkat

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)134/2/8 Jld. 2(3) / Borang Pemeriksaan Klinikal, Rujukan dan Intervensi / Borang BSSK/L/1/2008 (bagi lelaki dewasa) / Borang BSSK/W/1/2008 (bagi wanita dewasa)

Article available only in Malay.

Kaedah Pengiraan Elaun Pemangkuan Pegawai Yang Memangku Gred Kumpulan Pengurusan Tertinggi Dalam Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)134/8/93 s.k.3(6)

Article available only in Malay.

Pelanjutan Tempoh Opsyen Bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan

Download : Surat Edaran: JPA.BK (S) 71/3/4-2 Jld.3(37)