Friday, 12 August 2022
14 Muharram 1444
bluegreengoldred

Announcement

 
 

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Article available only in Malay.

No Distributed Letter of the Year 2008 Download
1 Pengemaskinian maklumat Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan Yang Mempunyai Kelayakan Ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Ijazah Kedoktoran Daripada Institusi Pengajian Tinggi
2 Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
3 Program Cross Fertilization Di Antara Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Luar Negeri
4 Urusan Temuduga Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 Gunasama Am Persekutuan Bagi Calon Semenanjung Malaysia
5 Urusan Temuduga Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 Gunasama Am Persekutuan Bagi Calon Sabah dan Sarawak
6 Maklumat Anggota Perkhidmatan Awam di Semua Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Ditaja di Bawah Program Pinjaman Pelajaran Persekutuan, Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA).
7 Pencalonan Untuk Program Diploma Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah
8 Panduan Kriteria Penilaian Penyelidikan Bagi Pegawai Penyelidik
9 Penambahbaikan Kemudahan Bantuan Pelajaran di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1994 dan Kemudahan Tambang Pulang Ke Malaysia Kepada Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri
10 Pencalonan Pakar ICT Sektor Awam
11 Pencalonan untuk Kursus Sijil Komunikasi Sesi 2008/2009
12 Pengiktirafan Skim Perkhidmatan Tukang K1, Tukang K2, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ketukangan) sebagai Perkhidmatan Kritikal
13 Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Perkhidmatan Gunasama AM Persekutuan
14 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship
15 Penggunaan Ujian Bertulis Gred 1 Hingga Gred 16 dan Kajian Semula Kaedah Penilaian Gred Lain
16 Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan
17 Pemakaian PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 1 TAHUN 2008 Dalam Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Dan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
18 Penempatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Di Pejabat-Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Sesi 2009 Dan 2010
19 Penamatan Pemangkuan Kepada Pegawai Yang Memangku Melebihi DUA (2) Tahun Yang Tidak Lulus Penilaian Tahap kecekapan
20 Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai-pegawai Semenanjung Malaysia, Sabah Dan Sarawak
21 Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan