Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
24 March 2017
YBrs. Tan Awang Besar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Sumber Manusia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

YBrs. Siti Muhaza binti Sh. Zainal

Timbalan Pengarah, Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Inspektorat, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik Md. Azhan bin Samat @ Limat

Pengarah, Bahagian Kesejahteraan Rakyat, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Jabatan Agama Islam Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Encik Rumaizi bin Baharin @ Md Daud

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

27 March 2017
Encik Mohd Radzuan bin Abdul Manaf

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Latihan Khidmat Negara, Kementerian Pertahanan

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertahanan

YBrs. Dr. Rosbi bin Abd Rahman

Ketua Seksyen, Seksyen Pasaran Buruh, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Rabin bin Basir

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Chua Choon Hwa

Timbalan Setiausaha Bahagian (Wanita, Keluarga dan Kanak-Kanak), Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

28 Mac 2017
Encik Ahmad Rajiun bin Abu Bakar

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pembangunan Komuniti dan Sosial, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 11 May 2017