Saturday, 22 June 2024
15 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
2 January 2024
Encik Abdullah bin Daud

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembudayaan dan Perkhidmatan STI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

5 January 2024
Encik Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri

Encik Khairul Azhar (Nik) bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Keselamatan Kedaulatan Maritim, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Encik Azizi bin Wahab

Pengarah, Bahagian Keselamatan Kedaulatan Maritim, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perdana Menteri

9 January 2024
YBhg. Dato' Sri Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abdul Aziz

Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

23 January 2024
YBhg. Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Dato' Mad Zaidi bin Mohd Karli @ Sukari

Ketua Setiausaha, Kementerian Perladangan dan Komoditi

Ketua Setiausaha, Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam

YBhg. Dato' Azman bin Ibrahim

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ramzi bin Mansor

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Mohd Rodzwan bin Mohd Baba Sakri

Setiausaha Bahagian Bahagian Khdimat Pengurusan dan Sumber Manusia Kementerian Sumber Asli, dan Kelestarian Alam

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam

Encik Jazman Azi bin Jamalludin

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Perlembagaan dan Parlimen, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Azman bin Mohd Ariffin

Pengarah Kanan, Seksyen Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam

Encik Nazmi bin Abd Shukor

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Seksyen Hal Ehwal Kabinet, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Perlembagaan dan Parlimen, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

29 January 2024
Encik Amri Bukhairi bin Bakhtiar

Assistant Director, Enterprise and Stakeholders Engagement Division, Sekretariat ASEAN (ASEC) Jakarta, Indonesia

(Penempatan secara peminjaman antarabangsa)

Pengarah, Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Subregional Cooperation, Kementerian Ekonomi


Latest Update : 5 February 2024