Friday, 14 June 2024
07 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
7 August 2023
YBhg. Dato’ Haji Amran bin Haji Ahmad

Timbalan Ketua Pengarah (Sektor Kemajuan Pengurusan dan Perundangan) Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Encik Ismail bin Mokhtar

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perpaduan Negara

8 August 2023
YBhg. Dato’ Roslan bin Tan Sri Abdul Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Khidmat Pengurusan), Kementerian Luar Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

14 August 2023
YBhg. Datuk Nor Yahati binti Awang

Ketua Pentadbir, Parlimen Malaysia

Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Integriti Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Muhamad Zamani bin Mohd Ali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

Ketua Pentabir, Parlimen Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abdul Aziz bin Mohd Johdi

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),

Timbalan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Sektor Kemajuan Pengurusan dan Perundangan), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG), Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Puan Wan Azilawati binti Wan Mahmood

Pengarah Eksekutif, Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Jefry bin Aziz @ Adan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Belia dan Sukan

Pengarah Eksekutif, Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU), Jabatan Perdana Menteri

25 August 2023
YBhg. Datuk Mohd Yusof bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Ketua Menteri Melaka (JKKM)

Pengurus Besar, Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka


Kemaskini Terakhir: 22 September 2023