Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
01 October 2021
YBhg. Dato' Dr. Ahmad Jailani bin Muhamed Yunus

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato' Ramlan bin Harun

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Encik Abdul Haris bin Lakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Ketua Pengarah, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

6 October 2021
YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan

Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Setiausaha, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi

11 October 2021
YBhg. Datuk M Noor Azman bin Taib

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Encik Wan Kamarul Faisal bin Wan Kamardin

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Perancangan dan Pembangunan), Lembaga Pembangunan Langkawi, Kementerian Kewangan

12 October 2021
YBhg. Datuk Ruji bin Ubi

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertahanan

Ketua Pengarah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Rosli bin Yaakub

Timbalan Ketua Setiausaha, (Pengurusan dan Pembangunan), Kementerian Pengajian Tinggi

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Sektor Tadbir Urus Korporat), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

15 October 2021
Encik Ramzi bin Mansor

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Dato' Dr. Rujhan bin Mustafa

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Yatimah binti Sarjiman

Pengarah, Bahagian Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Sektoral), Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Suhaimi bin Ali @ Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Pengangkutan

Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Kamaruzaman bin Umar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Persekitaran Mampan), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Puan Zaeidah binti Mohamed Esa

Pengarah, Bahagian Tenaga, Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Puan Nor Azizah binti Yusof

Timbalan Ketua Sekretariat, Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian, (Sektor Pengurusan Kontrak), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Abdul Razak bin Anwar

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Puan Rafea'ah binti Haji Nahar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Timbalan Ketua Pengarah, (Pengurusan dan Pembangunan), Jabatan Kemajuan Masyarakat , Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Encik Abdul Kahar bin Abdullah

Timbalan Ketua Pengarah, (Pengurusan dan Pembangunan), Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Encik Mohammad Sanusi bin Abdul Karim

Pengarah Imigresen Negeri Sabah, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Penguatkuasa dan Kawalan, Kementerian Dalam Negeri

Encik Mohd Farid bin Mohd Arif

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Kesihatan Malaysia

Puan M.Vimala a/p P.Murugan

Pengarah, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Jasri bin Kasim

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pendidikan Malaysia

21 October 2021
YBhg. Datuk Khairul Shahril bin Idrus

Timbalan Ketua Pengarah (Keselamatan Strategik), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian Pengurusan Pasca Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohamad Azhan bin Md Amir

Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian Pengurusan Pasca Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

25 October 2021
YBhg. Datuk Dr. Shahrazat binti Haji Ahmad

Timbalan Ketua Pengarah (Pemantauan dan Penilaian Pembangunan), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertahanan,


Latest Update : 8 October 2021