Monday, 24 June 2024
17 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
10 August 2020
YBhg. Datuk M Noor Azman bin Taib

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

Ketua Setiausaha, Kementerian Belia dan Sukan

YBhg. Datuk Dyg Sadiah binti Abg Bohan

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Ramlan bin Harun

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Encik Wan Mohd Khalid bin Wan Kamal

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Khairus Masnan bin Abdul Khalid

Pengarah, Seksyen Dana Public Private Partnership (PPP), Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah, (Dasar), Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Saidatu Akhma binti Hassan

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah (Penyiaran Strategik), Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Puan Nik Noraini binti Nik Ya

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan), Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri

Puan Roshana Alma binti Mohd Ali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Data Strategik dan Foresight Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Mohamad Sobri bin Mat Daud

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perpaduan Negara

YBrs. Dr. Yap Hock Ann

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perpaduan Negara

Pengarah, Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRASA), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Dr. Ilango a/l Karuppannan

Pengarah, Bahagian Reformasi Sektor Awam (BRASA), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Zarina binti Kadri

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Insolvensi Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Syarizan bin Said

Pengarah, Seksyen Penyelarasan Operasi, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Halizah binti Sipun

Pegawai Daerah Kinta, Pejabat Daerah dan Tanah Kinta, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Encik Mohamed Nasser bin Abdul Razak

Pengarah, Bahagian Pembangunan, Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Sektor Perkhidmatan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri


Latest Update : 01 September 2020