Monday, 24 June 2024
17 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 October 2019
YBhg. Datuk Mohd. Khairul Adib bin Abd Rahman

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

7 October 2019
Encik Mohd Rabin bin Basir

Timbalan Ketua Pengarah (Keselamatan Strategik), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

11 October 2019
YBhg. Datuk Seri Saripuddin bin Kasim

Ketua Setiausaha, Kementerian Wilayah Persekutuan

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Nor Fuad bin Abdul Hamid

Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

29 October 2019
YBrs. Dr. Zunika binti Mohamed

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Timbalan Ketua Setiausaha (Sektoral), Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Encik Jamil Derus bin Ahmad

Timbalan Ketua Pengarah II, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah I, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abd Halim bin Ashaari

Timbalan Ketua Pengarah III, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah II, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Yani bin Daud

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah III, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Ahmad Husaini bin Abdul Rahman

Timbalan Pengarah (Operasi), Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan

Puan Lung Sai Mei

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Wang Awam), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Kumaresan a/l Karuppiah

Timbalan Pengarah Kanan, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Wang Awam), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Dr. Roslan bin Mahmood

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Muhammad Ammir bin Haron

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Felo Penyelidik Kanan, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Fareed Lim bin Abdullah

Ketua Cawangan Pembangunan, Pejabat Seksyen Pendidikan Sabah, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

YBhg. Dato' Haslina binti Abdul Hamid

Timbalan Ketua Setiausaha (Pelancongan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.


Latest Update : 31 October 2019