Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
03 November 2014
YBhg. Dato’ Muhammad Yusoff bin Wazir

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pulau Pinang

Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato’ Wan Ahmad Dahlan bin Haji Abd Aziz

Timbalan Pengarah, Cawangan Perkhidmatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Zaiton binti Awg Mohamed

Pengarah, Seksyen Khidmat Korporat dan ICT, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan, Seksyen Pemantauan Projek dan Komunikasi, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

14 November 2014
YBhg. Dato' Jalil bin Marzuki

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesihatan

YBhg. Dato' Mohammad Foad bin Haji Abdullah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pertahanan

Encik Mohd Zainy bin Mohamed Zain

Pengarah, Cawangan Perkhidmatan dan Latihan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Kastam DiRaja Malaysia, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Kementerian Pertahanan

YM Tengku Azamiah binti Tengku Ab Majid

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Kesihatan

Encik Sahimi bin Abdul Rahman

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Direktorat, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Salim bin Parlan

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIDE), Kementerian Pertahanan

Puan Khalidah binti Mohd Darus

Pengarah, Bahagian Pembangunan Keusahawanan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Timbalan Ketua Pengarah, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Dato' Aloyah binti Mamat

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan Malaysia, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Mustafa bin Ibrahim

Ketua Pengarah, Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Chua Kok Ching

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pengangkutan

Encik Zulkifli bin Baharan

Pegawai Daerah Kuala Pilah, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Sembilan, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

17 November 2014
YBrs. Dr. Sundaran a/l Annamalai

Executive Director,
Kumpulan Mengundi Asia Tenggara, Bank Dunia,
Kementerian Kewangan

Pengarah
Unit Strategi Nasional
Kementerian Kewangan

Encik Weng Beng Ee

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Encik Mohamad Fauzi bin Md Isa

Timbalan Pengarah, Sektor Dasar Perskiman, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan (Perjawatan), Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Norison binti Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Dato' Naimah binti Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Encik Wan Zakaria bin Wan Ibrahim

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Padi dan Beras, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Puan Anis Rizana binti Zainudin

Timbalan Ketua Pengarah I, Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian NKRA Rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

18 November 2014
YBhg. Datuk Dr. Ismail bin Haji Bakar

Pengarah Belanjawan, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengangkutan


Kemaskini Terakhir: 18 November 2014