Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
01 Mei 2014
Encik Chin Tuck Seng

Ketua Seksyen Dasar dan Penyelidikan Belanjawan,
Bahagian Pengurusan Belanjawan,
Kementerian Kewangan.

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Sosial),
Pejabat Belanjawan Negara,
Kementerian Kewangan.

Encik Mad Zaidi bin Mohd Karli @ Sukari

Timbalan Setiausaha Bahagian,
Bahagian Kemajuan Industri Kayu-Kayan,Tembakau dan Kenaf,
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Kemajuan Industri Kayu-Kayan, Tembakau dan Kenaf,
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi.

Puan Norehan binti Haji Abdullah

Pengarah,
Jabatan Pendaftaran Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Kementerian Dalam Negeri.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pendaftaran Negara dan Pertubuhan,
Kementerian Dalam Negeri.

02 Mei 2014
YBhg. Dato' Sulaiman bin Keling

Ketua Pengarah,
Jabatan Pertahanan Awam,
Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pengarah,
Jabatan Pendaftaran Negara,
Kementerian Dalam Negeri.

YBhg. Dato' Zaitun binti Abdul Samad

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Hal Ehwal Imigresen,
Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pengarah,
Jabatan Pertahanan Awam,
Kementerian Dalam Negeri.

08 Mei 2014
Encik Hanaffi bin Ahmad

Timbalan Setiausaha Bahagian,
Bahagian Perolehan,
Kementerian Pertahanan.

STimbalan Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pertahanan.

19 Mei 2014
Encik Ruzain bin Idris

Timbalan Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pengangkutan.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pengangkutan.

Encik Shahril bin Ismail

Pegawai Daerah,
Pejabat Daerah dan Tanah Kerian,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Hal Ehwal Imigresen,
Kementerian Dalam Negeri.

Puan Normah binti Sheikh Abdullah

Pengarah,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Jabatan Arkib Negara,
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

Pengarah Bahagian Pengurusan,
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan,
Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim

Pengarah Bahagian Pengurusan,
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan,
Jabatan Perdana Menteri.

Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi,
Institut Tadbiran Awam Negara,
Jabatan Perkhidmatan Awam.

30 Mei 2014
Encik Khalid bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi,
Kementerian Pendidikan.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan,
Kementerian Pendidikan.


Tarikh Kemaskini: 29 Mei 2014