Sabtu, 22 Jun 2024
15 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
1 November 2018
YBrs. Dr. Mohd Bakhari bin Ismail

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Jasmine Edmund Andrew

Pengarah, INTAN Kampus Sarawak, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Zulkifli bin Long

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Timur Laut, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pengarah, Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Pertukaran Sementara)

5 November 2018
YBhg. Dato' Zamzuri bin Abd Aziz

Timbalan Pengarah Belanjawan (Perkhidmatan Am), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

12 November 2018
Encik Hairil Yahri bin Yaacob

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Khiruddin bin Said

Pengarah Kanan, Bahagian Khidmat Penguursan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Hamidi bin Zakaria

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Dasar, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Encik Abkari bin Abdullah

Kementerian Pembangunan Usahawan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan SME dan Mikro Kredit, Kementerian Pembangunan Usahawan

YBhg. Dato’ Kamel bin Mohamad

Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Abdul Halim bin Hamzah

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Johor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Norziatulshima binti Tajuddin

Ketua Seksyen, Seksyen Pembangunan dan Perolehan, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Pejabat Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Puan Afriza Hani binti Mohd Sinon

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pembangunan Usahawan

Encik Mohamad Zahari bin Razali

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Kesiapsiagaan), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Pasca Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Khairul Shahril bin Idrus

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Pasca Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Kesiapsiagaan), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Herman bin Abdul Hamid

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Seksyen Pengagihan, Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Encik Roselin bin Rajab

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Keselamatan Kedaulatan Maritim, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Shaharuddin bin Abu Sohot

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM), Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Datuk M. Noor Azman bin Taib

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

YBhg. Dato' Jamil bin Rakon

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri

Encik Mohamad Azhan bin Md Amir

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Dato' Azizan bin Mohamad Sidin

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Dato' Siti Fatimah binti Daud

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Hazim bin Jamaludin

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar Pelaburan), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Yatimah binti Sarjiman

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Pengarah, Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Encik Zainal Alhakab bin Seman

Pengarah Kanan, Bahagian Business Licensing Elektronic Support System (BLESS), Kementerian Pembangunan Usahawan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Zailani bin Haji Hashim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Pengarah Kanan, Bahagian Business Licensing Elektronic Support System (BLESS), Kementerian Pembangunan Usahawan

Encik Mohd Shaiful bin Ibrahim

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Operasi Perkhidmatan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Shahrim bin Hussin

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pembangunan Usahawan

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Ruzain bin Idris

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Pegawai Kemajuan Negeri, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Ali bin Sebran

Pegawai Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Encik Mohamad Razif bin Haji Abd Mubin

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

15 November 2018
YBhg. Dato' Azhar bin Arshad

Pegawai Daerah dan Tanah, Pejabat Daerah dan Tanah Bentong, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

23 November 2018
Puan Norison binti Ramli

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

YBhg. Datuk Che Murad Sayang bin Ramjan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Encik MA Sivanesan a/l Marimuthu @ Muthiah

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar Cukai Tidak Langsung & GST), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Encik Zainordin bin Shahlal

Ketua Seksyen Perkilangan, Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar Cukai Tidak Langsung & GST), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Encik Tajol Azhar bin Md Tahir

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Wang Awam), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Perancangan Strategik), Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Puan Lung Sai Mei

Timbalan Setiausaha Bahagian (Perunding, Penyelidikan dan Pentadbiran), Bahagian Antarabangsa, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Wang Awam), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Puan Suhara binti Salleh

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan dan Pemantauan Pelaburan), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Perkhidmatan Am), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Puan Sharifah Wahaida Lailatul binti Syed Hassan Sagaff

Ketua Seksyen (Dasar), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan dan Pemantauan Pelaburan), Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan

Puan Nor Eni binti Ismail

Timbalan Pengarah Belanjawan (Dasar Belanjawan), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Keselamatan, Infrastruktur dan Kemudahan Awam), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Razali bin Mohamad

Timbalan Pengarah Belanjawan (Keselamatan, Infrastruktur dan Kemudahan Awam), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Dasar Belanjawan), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Encik Mohamad Sobri bin Mat Daud

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Norahiza binti Abdul Rahman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Muhammad Ammir bin Haron

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Wan Hashim bin Wan Rahim

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar & Perancangan Strategik, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan

Encik Mano a/l Verabathran

Timbalan Ketua Pengarah, Unit Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India (SEDIC), Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Datuk Saidatu Akhma binti Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Permata Anak Negara (PERMATA), Kementerian Pendidikan

Ketua Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

27 November 2018
Puan Noor Afifah binti Abdul Razak

Setiausaha Bahagian Kanan (Tenaga), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga), Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

30 November 2018
YBrs. Dr. Ong Gua Pak

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan & Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kerja Raya

YBrs. Dr. Normas binti Awang

Ketua Penolong Pengarah, Unit Pelajaran, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan & Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam


Kemaskini Terakhir: 06 Disember 2018