Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
1 Mac 2023
YBrs. Dr. Noraisah binti Spahat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Genius, Kementerian Pendidikan Malaysia

Jabatan Perkhidmatan Awam

6 Mac 2023
Encik Norazman bin Othman

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat,Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Dato’ Shaharuddin bin Abu Sohot

Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

9 Mac 2023
YBhg. Dato’ Ahmad Hamizan bin Mohd Yusof

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Analisa), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Faris bin Ahmad

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

22 Mac 2023
YBhg. Dato’ Sri Khairul Dzaimee bin Daud

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU),Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Ruslin bin Jusoh

Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Encik Zamri bin Misman

Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara (Komunikasi Strategik), Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Zamzuri bin Abdul Aziz

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar), Kementerian Kewangan

YBhg. Dato’ Sri Norazman bin Ayob

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Perindustrian), Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan Malaysia

24 Mac 2023
Encik Lornie Enggong

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Transformasi dan Pemodenan Pengurusan), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Che Rahim bin Daud

Timbalan Pengarah (Pendidikan), Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Ekonomi

Pengarah, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Kementerian Ekonomi

Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Wilayah Persekutuan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Pejabat Pembanguan Negeri Terengganu, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zamakhshari bin Hanipah

Ketua Pengarah, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Ahmad Husaini bin Abdul Rahman

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Dasar dan Perancangan, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Eunice Yeo Huan

Pengarah, Seksyen Dana PPP, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan, Seksyen Penyelarasan dan Pemantauan Projek, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Puan Lung Sai Mei

Pengarah Kanan, Seksyen Penyelarasan dan Pemantauan Projek, Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS), Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Roslinda binti Ulang

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Ekonomi dan Industri), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

YBrs. Dr. Noraisah binti Spahat

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Abdul Aziz bin Mohd Johdi

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Izamael Zamzuri bin Ismail

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kerja Raya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Encik Amir Faizal bin Ahmad

Pengarah Hubungan Antarabangsa, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Punitha a/p Silivarajoo

Pengarah, Seksyen Dasar dan Penyelidikan, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar dan Pembangunan), Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri


Kemaskini Terakhir: 13 April 2023