Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
08 Jun 2015
YBhg. Dato' Norsham binti Abdul Rahin

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Pengarah, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato' Muhammad Yusoff bin Wazir

Pengarah, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Penyelarasan dan Pelaksanaan, Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Iskandar bin Mohd Kaus

Timbalan Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Datuk Dr. Sundaran a/l Annamalai

Pengarah, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Aminuddin bin Hassim

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Pengarah, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Encik Misrun bin Timin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Parlimen dan Kabinet, Kementerian Pengangkutan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Pengangkutan

Encik Abd Ghafar bin Yusof

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Pengangkutan

Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, Kementerian Pengangkutan

Encik Roslan bin Eusoff

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sembilan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan,Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Kerajaan Tempatan, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Puan Wan Suraya binti Mohd Radzi

Pengarah, Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Noor Wahida binti Noordin

Pengarah Seksyen Dasar Sektorar I, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah, Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Harjit Kaur a/p Chand Singh

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar dan Penyelarasan Rundingan FTA, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Perunding, Bahagian Rundingan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik See Chee Kong

Pengarah, Bahagian Dasar Sektorar, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Menteri Penasihat Hal Ehwal Ekonomi Beijing, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBhg. Datin Talagavathi a/p R.Karapayah

Pengarah, Bahagian Dasar dan Rundingan Pelbagaihala, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Wan Razali bin Wan Awang

Pegawai Daerah Seremban, Pejabat Daerah dan Tanah Seremban, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sembilan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Abu Bakar bin Jambol

Timbalan Pengarah, Sektor Dasar dan Perancangan, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Kanan (Dasar dan Perancangan), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan

10 Jun 2015
YBhg. Datuk Iskandar bin Mohd Kaus

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha Sulit Kepada YAB Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri

Encik Azman bin Mohd Yusof

Pengarah, Bahagian Pembangunan Kerajaan Elektronik, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi),Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

17 Jun 2015
YBhg. Datuk Roslan bin Ibrahim

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Pejabat Kewangan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

19 Jun 2015
YBrs. Dr. Abdul Gapar bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pematuhan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Pegawai Tugas-Tugas Khas kepada YAB Timbalan Perdana Menteri, Pejabat YAB Timbalan Perdana Menteri,Jabatan Perdana Menteri

20 Jun 2015
YBrs. Dr. Mohd Gazali bin Abas

Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Encik Amir bin Omar

Pengarah, Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA), Kementerian Sumber Manusia

Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Zainal Azman bin Abu Seman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Francais, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Encik Abd Rahman bin Mohd Shariff

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

Encik Jamil Derus bin Ahmad

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Unit Khas Strategik, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Zainal Abidin bin Mat Nor

Ketua Seksyen (Awang Awam I), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Aset), Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Encik Hamdan bin Puteh

Timbalan Pengarah Kanan, Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Nik Roslini binti Raja Ismail

Ketua Seksyen, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Strategik dan Am), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Ikmalrudin bin Ishak

Timbalan Setiausaha, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

24 Jun 2015
Encik Mansor bin Maizan

Timbalan Pengarah, Cawangan Prestasi dan Tatatertib, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kementerian Kewangan

Ketua Unit, Unit Laporan Ketua Audit Negara (LKAN), Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam


Kemasini Terakhir : 07 Julai 2015