Sabtu, 06 Jun 2020
14 Syawwal 1441

Tender Perkhidmatan Penyewaan, Penyelenggaraan Dan Caj Bacaan Meter Bagi Dua (2) Unit Mesin Fotostat Multifungsi Hitam Putih Dengan Kapasiti Tinggi, Empat Belas (14) Unit Mesin Fotostat Multifungsi Berwarna/ Hitam Putih Dengan Kapasiti Sederhana Dan Lima Puluh Lima (55) Unit Mesin Fotostat Multifungsi Hitam Putih Dengan Kapasiti Sederhana Jabatan Perkhidmatan Awam [JPA/16/2019]

Briefing Date: 17 December 2019 (Tuesday), 10.00 am

Closing Date: 07 January 2020 (Tuesday), 12.00 noon

Download : Tender: JPA/16/2019