SPP Bil.05/1986 Pemakaian Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 1986 (P.U. (A) 151/86) Bagi Pegawai-Pegawai Perkhidmatan awam Am Persekutuan Di Sabah Dan Sarawak

Last modified onThursday, 08 June 2017 15:38

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1986/spp051986.pdf