PP Bil.04/1997 Kaedah Pemindahan Dan Penetapan Gaji Bagi Anggota Jawatankuasa Kabinet Ke Sistem Saraan Baru (Membatalkan Perenggan 17 dalam PP Bil. 2 Tahun 1996)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:19

Additional Info

  • Tahun: 1997
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1997/pp041997.pdf