PP Bil.04/1995 Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji Bagi Anggota Dalam Skim-Skim Perkhidmatan Yang Memperuntukan Kelayakan Masuk Pelbagai Di Bawah Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:12

Additional Info

  • Tahun: 1994
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1994/pp041994.pdf