PP Bil.02/1990 Pindaan Lingkungan Gaji Pembayaran Elaun Wilayah Dan Elaun Penempatan Khas

Last modified onMonday, 05 June 2017 11:24

Additional Info

  • Tahun: 1990
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Saraan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BS
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1990/pp021990.pdf