Kuasa Menamatkan Perkhidmatan Pegawai-Pegawai Sementara, Kontrak, Sangkut, Sandaran dan Sambilan (Mula berkuatkuasa pada 24 September 1986)(Membatalkan PP Bil. 1 Tahun 1987)

Last modified onMonday, 05 June 2017 10:51

Additional Info

  • Tahun: 2003
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Pentadbiran Organisasi
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1987/pp041987.pdf