Pekeliling Perkhidmatan 1987 - Portal PPSPP

PP Bil.06/1987 Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Bertukar Wilayah

Elaun-Elaun Dan Kemudahan-Kemudahan Bagi Pegawai-Pegawai Yang Bertukar Wilayah (Membatalkan Perenggan 6, PP Bil. 5 Tahun 1978; Keseluruhan PP Bil. 1 Tahun 1980; Perenggan 3.1, 3.2, Lampiran "C" PP Bil. 9 Tahun 1980; Keseluruhan PP Bil. 1 Tahun 1983) (Perenggan 4 dibatalkan oleh PP Bil. 2 Tahun 1990, Perenggan 2.3(c) dan 2.4 dibatalkan oleh PP Bil. 7 Tahun 1997)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1987/pp061987.pdf
Subscribe to this RSS feed