INFO PUGAR BAHASA

Himpunan Khazanah Bahasa Melayu

Serumpun Serai

Info Pugar Bahasa merupakan lembaran maklumat yang menghimpunkan pelbagai khazanah bahasa Melayu yang berupa 
peribahasa, simpulan bahasa, kosa kata baru, tatabahasa, loghat
negeri, penjodoh bilangan, kata pinjaman, kata ganda, penanda
wacana, kesilapan penggunaan kata sendi nama, penggunaan
tanda petik dan maklumat umum mengenai perkembangan bahasa  Kebangsaan ini.

Koleksi Info Pugar Bahasa

© Hak Cipta 2017 Jabatan Perkhidmatan Awam 

Designed with Mobirise ‌

Web Design Software