Khamis, 18 April 2024
09 Syawal 1445
 • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Dr. Abdul Jalil bin Hassan
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 1. Memastikan Perkhidmatan Awam mempunyai dasar psikologi yang inklusif dan progresif bagi memacu kesejahteraan sumber manusia.
 1. Menggubal dan menyelaras dasar dan strategik hala tuju psikologi perkhidmatan awam;
 2. Mengawal selia dan memantau pelaksanaan pengurusan psikologi dalam perkhidmatan awam;
 3. Menyedia khidmat kepakaran dan sebagai sumber rujukan psikologi dalam perkhidmatan awam;
 4. Merancang dan melaksana kajian penyelidikan berkaitan isu psikologi dalam perkhidmatan awam;
 5. Merancang, menyelaras dan memantau pengurusan amalan nilai dalam perkhidmatan awam;
 6. Merangka, merancang dan membangun garis panduan/ modul psikologi dalam perkhidmatan awam;
 7. Merangka, merancang, membangun, menyelaras, memantau dan melaksana penggunaan instrumen psikometrik dalam perkhidmatan awam;
 8. Merancang dan menyelaras pengurusan data psikologi dalam perkhidmatan awam; dan
 9. Melaksana peranan Ketua Profesion dalam merangka, merancang, membangun dan menyelaras latihan kompetensi, kepakaran serta kemajuan kerjaya Skim Perkhidmatan Psikologi Gunasama Persekutuan.

A. Kluster Pembangunan Dasar

 1. Menggubal dan menyelaras pembangunan dasar pengurusan psikologi sumber manusia sektor awam
 2. Menentukan perancangan dan hala tuju strategik perkhidmatan psikologi sektor awam
 3. Khidmat runding dasar pengurusan psikologi
 4. Pemantauan dan analisis prestasi perkhidmatan psikologi di agensi (naziran standard kualiti)
 5. Kerjasama strategik perkhidmatan psikologi bersama agensi, badan profesional dan NGO
 6. Pengurusan data maklumat penyampaian perkhidmatan psikologi sumber manusia sektor awam

B. Kluster Pembangunan Profesional

 1. Merancang, membangun dan mengurus pembangunan kompetensi skim perkhidmatan psikologi (gunasama)
 2. Membangun, menyelaras dan melaksana pelan operasi latihan skim perkhidmatan psikologi gunasama
 3. Merancang dan menyelaras pelan kemajuan kerjaya skim perkhidmatan psikologi gunasama
 4. Menyelaras dan melaksana pelan pembangunan kepakaran perkhidmatan psikologi
 5. Perhubungan dan penyelarasan strategik pembangunan kompetensi dan laluan kerjaya

C. Kluster Pembangunan Nilai

 1. Merancang, membangun dan menyelaras Sistem Pengurusan Amalan Nilai (SPAN) Perkhidmatan Awam
 2. Menilai dan memantau tahap penerapan, penghayatan dan pengamalan nilai dalam perkhidmatan awam
 3. Mengurus dan mengawal selia instrumen pengukuran nilai perkhidmatan awam
 4. Melaksanakan khidmat runding intervensi nilai kepada agensi

A. Kluster Psikometrik

 1. Merancang dan membangunkan alat-alat ukuran psikologi
 2. Membangunkan kerangka profil Psikologi Penjawat Awam
 3. Membangunkan manual alat-alat ukuran psikologi dan modul akreditasi ujian psikologi bagi memastikan jaminan kualiti perkhidmatan terhadap pelanggan.
 4. Memurni dan menambah baik alat-alat ukuran psikologi yang sedia ada mengikut keperluan semasa berdasarkan kepada permintaan stakeholders.
 5. Melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan penyelarasan pentadbiran ujian psikologi
 6. Menganalisis, mentaksir data dan menyediakan laporan ujian psikologi bagi Program Kepimpinan dan Pelajar Tajaan JPA
 7. Melaksanakan akreditasi ujian psikologi kepada Pegawai Psikologi dalam memastikan jaminan kualiti perkhidmatan psikologi.
 8. Menyediakan sesi khidmat runding / konsultasi kepada pelanggan iaitu Kementerian/ Jabatan/ Agensi luar yang ingin menggunakan ujian psikologi yang ada di JPA
 9. Menyediakan khidmat memberikan taklimat interpretasi ujian psikologi kepada pelanggan sama ada individu / kelompok

B. Kluster Kaunseling Dan Psikoterapi

 1. Membangunkan garis panduan / pelan rawatan / modul intervensi kaunseling atau psikoterapi bagi kegunaan Pegawai Psikologi di kementerian/ jabatan/ agensi.
 2. Menyelaras dan mengawal selia penggunaan pelan rawatan / modul intervensi kepada ppsi / warga kementerian / agensi.
 3. Menyediakan latihan / bimbingan kepada Pegawai Psikologi di kementerian/ jabatan/ agensi berhubung penggunaan rawatan / intervensi yang disediakan.
 4. Menyediakan konsultasi perkhidmatan kaunseling atau psikoterapi/ penggunaan pelan rawatan/ modul intervensi kepada kementerian / jabatan/ agensi.
 5. Menyediakan perkhidmatan kaunseling/ psikoterapi/ bimbingan/ konsultasi kepada pelanggan sama ada secara bersemuka (rujukan/ sukarela) atau dalam talian.
 6. Melaksanakan dasar / polisi/ Intervensi bersepadu yang dibangunkan secara hand on kepada pelanggan.

C. Kluster Psikologi Organisasi

 1. Membangunkan modul / program/ garis panduan/ SOP psikologi organisasi untuk kegunaan Pegawai Psikologi / PSM bagi memperkasakan penjawat awam yang berfokuskan kepada pendekatan psikologi bagi kepimpinan, pengurusan bakat, prestasi, sejahtera dan berintegriti di kementerian/ jabatan/ agensi.
 2. Menyelaras, mengawal selia dan menilai keberkesanan penggunaan modul/ program/ garis panduan/ SOP yang dilaksanakan di kementerian / jabatan/ agensi.
 3. enyediakan latihan / bimbingan kepada Pegawai Psikologi di kementerian/ jabatan/ agensi berhubung penggunaan modul/ program/ garis panduan/ SOP yang diisediakan
 4. Menyediakan konsultasi pembangunan modul dalam pengurusan sumber manusia yang merangkumi aspek pemilihan, pembangunan potensi, pengurusan bakat hingga persaraan.
 5. Mengadakan outreach program kepada kementerian/ jabatan/ agensi berhubung aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia.