Sabtu, 31 Oktober 2020
14 Rabi'ul-Awwal 1442
biruhijauemasmerah


Membayar faedah persaraan dengan tepat mengikut jadual masa yang ditetapkan kepada pihak yang layak menerimanya di bawah undang-undang pencen.


  • Penggubalan dan pemantauan pelaksanaan dasar faedah persaraan.
  • Meluluskan faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa.
  • Menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan.
  • Membangun dan menguruskan sistem kelulusan dan pembayaran faedah persaraan dan faedah terbitan yang efisien.
  • Mengurus data persaraan serta data pemberhentian perkhidmatan.