Sabtu, 28 November 2020
12 Rabi'ul-Akhir 1442
biruhijauemasmerah

Maklumat Bahagian


Merealisasi peranan JPA sebagai peneraju transformasi perkhidmatan awam.


 • Memberi khidmat nasihat dan rundingan mengenai pelaksanaan transformasi perkhidmatan awam kepada kementerian/ agensi kerajaan.
 • Memantau pelaksanaan inisiatif transformasi kementerian/ agensi kerajaan.
 • Melaporkan kemajuan pelaksanaan transformasi perkhidmatan awam kepada YAB Perdana Menteri, KSN dan KPPA.

Puan Norsazila binti Nordin
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


Menguruskan sumber manusia dan Khidmat Pengurusan Jabatan dengan cekap dan berkesan.


 • Menguruskan urusan penstrukturan dan naziran perjawatan di JPA.
 • Menguruskan urusan penempatan dan pertukaran pegawai JPA.
 • Menguruskan pembangunan latihan dan kompetensi personel di JPA.
 • Menguruskan urusan berkaitan perkhidmatan dan kaunseling bagi pegawai JPA.
 • Menguruskan urusan kewangan, perolehan dan pembangunan di JPA.
 • Menguruskan program kualiti di JPA.
 • Menguruskan urusan pentadbiran dan logistik di JPA.
 • Menguruskan aktiviti Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Wilayah Persekutuan (MAKSWIP) dan Kelab JPA.
 • Menyelaras pelaksanaan Aplikasi Human Resource Management Information System (HRMIS) di JPA.
 • Mengurusetiakan Panel Pembangunan Sumber Manusia, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC), Lembaga Tatatertib, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan dan Majlis Bersama Jabatan (MBJ).

Datuk Haji Mohd Danial bin Ma'alip
Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.


 • Lantikan sebagai Juruanalisa Sistem (JAS) mengisi Jawatan Kumpulan, JPA ditempatkan di INTAN (19 November 1984 – 31 Disember 1984)
 • JAS di Bahagian Memproses Data Elektronik, Jabatan Kajicuaca di INTAN (Januari 1985 – 30 September 1988)
 • JAS di Kementerian Kehakiman, Kuala Lumpur, Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (1 Oktober 1988 – 14 September 1992)
 • JAS Gred F3, Jabatan Perkhidmatan Awam (15 September 1992 – 15 Oktober 1993)
 • JAS Gred F3 di MAMPU, Jabatan Perdana Menteri (16 Oktober 1993 – 31 Januari 2014)
 • PTM 54, Pengarah, Laksamana Pertama Maritim, Cawangan Teknologi Maklumat, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan, Agensi Penguatkuasaa Maritim Malaysia (APMKM) (1 Februari 2014 – 29 Januari 2015)
 • JUSA C, Pengarah Bahagian Pembangunan Dan Pengurusan Maklumat Strategik, JPA (30 Januari 2015 – hingga kini)


 • Menyediakan perkhidmatan TMK yang terbaik kepada semua stakeholders, pelanggan luaran dan dalaman JPA;
 • Memastikan maklumat sumber manusia sektor awam sentiasa terkini;
 • Memastikan agensi sektor awam melaksanakan HRMIS mengikut jadual yang ditetapkan;
 • Memastikan HRMIS, aplikasi teras dan infrastruktur TMK sentiasa relevan melalui penambahbaikan berterusan; dan
 • Memastikan pelaksanaan dasar penggunaan TMK melalui :
  • Penyediaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat yang dinamik;
  • Prosedur keselamatan TMK; dan
  • Peraturan TMK.

 • Bertanggungjawab untuk memastikan HRMIS dilaksanakan di semua agensi dalam Perkhidmatan Awam selaras dengan visi sumber manusia Perkhidmatan Awam dan matlamat Kerajaan Elektronik;
 • Menyedia dan membekal maklumat personal sektor awam yang menyeluruh;
 • Menyediakan kemudahan infrastruktur yang reliable dan secured;
 • Merancang, membangun dan menyelenggara sistem aplikasi berlandaskan PSTM;
 • Melaksanakan program latihan dan pembudayaan TMK; dan
 • Menyediakan khidmat nasihat dalam bidang TMK.

Membayar faedah persaraan dengan tepat mengikut jadual masa yang ditetapkan kepada pihak yang layak menerimanya di bawah undang-undang pencen.


 • Penggubalan dan pemantauan pelaksanaan dasar faedah persaraan.
 • Meluluskan faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan bagi anggota Perkhidmatan Awam, Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan, Hakim, Ahli Parlimen, Anggota Pentadbiran dan Setiausaha Politik berpandukan undang-undang yang berkuat kuasa.
 • Menguruskan pembayaran faedah persaraan dan faedah pemberhentian perkhidmatan.
 • Membangun dan menguruskan sistem kelulusan dan pembayaran faedah persaraan dan faedah terbitan yang efisien.
 • Mengurus data persaraan serta data pemberhentian perkhidmatan.