Khamis, 01 Jun 2023
12 Zulkaedah 1444
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

PERANAN CIO:

  1. Membantu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (KPPA) dalam melaksanakan tugas-tugas dan keperluan yang melibatkan keselamatan ICT;
  2. Mengesahkan Pelan Strategik ICT (PSICT) Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) yang mengandungi perancangan penggunaan ICT dalam menyokong pencapaian matlamat JPA;
  3. Mengetuai pembangunan, pengendalian dan pengurusan sistem dan infrastruktur ICT yang utuh dan selamat;
  4. Menentu hala tuju sistem aplikasi JPA bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
  5. Memimpin dan melibatkan JPA dalam usaha-usaha kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek ICT sektor awam yang membawa perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam;
  6. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) JPA serta Pengurusan risiko dan pengauditan; dan
  7. Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT JPA.