Monday, 24 June 2024
17 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

PUTRAJAYA, 19 Disember 2014 - Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ingin memaklumkan berita dalam akhbar Utusan Malaysia bertarikh 19 Disember 2014 (Jumaat) bertajuk “60 Peratus CEO Badan Berkanun kurang faham tugas” adalah kurang tepat, mengelirukan dan menimbulkan persepsi yang negatif.

Dalam kenyataan tersebut, Pengarah Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Dato’ Norzam bin Mohd Nor menafikan kenyataan mengenai 60 peratus CEO badan berkanun kurang faham akan tugas mereka, sebaliknya hanya menasihatkan supaya semua CEO atau Ketua Jabatan untuk sentiasa meneliti dan mengkaji semula fungsi serta hala tuju sebenar agensi agar sentiasa relevan dengan kehendak stakeholder dan perkembangan semasa.

Mengenai kenyataan bahawa terdapat 738 badan berkanun adalah tidak tepat di mana jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan agensi-agensi sektor awam merangkumi Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Badan Berkanun Persekutuan, Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan.

Di samping itu, kenyataan yang melaporkan sebagai syarikat dalam perenggan lima (5) rencana berkenaan adalah sepatutnya dilaporkan sebagai badan berkanun.

Diharapkan melalui kenyataan ini akan memberikan penjelasan yang lebih tepat atas kesilapan laporan yang dikeluarkan oleh akhbar terbabit.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Pasukan Komunikasi
Jabatan Perkhidmatan Awam
Tel: 03-88853706/3146
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.