Tuesday, 18 June 2024
11 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 August 2019
YBhg. Dato' Che Sukri bin Che Mat

Setiausaha Bahagian, Bahagian Standard Kepenggunaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pendidikan

YBrs. Dr. Mastura binti Abdul Karim

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah (Makro), Bahagian Indusri Perkhidmatan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Encik Ibrahim bin Ismail

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Norazlin binti Alias

Timbalan Pengarah, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam

19 August 2019
YBhg. Datuk Rahimi bin Harun

Timbalan Ketua Setiausaha (Tugas-Tugas Khas), Kementerian Luar Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Khidmat Pengurusan), Kementerian Luar Negeri

YBhg. Dato' Amran bin Mohamed Zin

Kementerian Luar Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Hubungan Dua Hala), Kementerian Luar Negeri.

Amb. Chuah Teong Ban

Kementerian Luar Negeri

Ketua Pengarah, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT), Kementerian Luar Negeri.

Puan Nadiah binti Ahmad Tajuddin

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Jemaah Menteri, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian Kanan (Hal Ehwal Kabinet), Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Maniam a/l Arumugam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan.

Pengarah, Bahagian Perundingan Pengurusan 1, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Ghazali bin Hizam

Timbalan Pengarah (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Timbalan Setiausaha (Pengambilan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam.

Puan Aida Safinaz binti Alias

Pengarah, Seksyen Sekretariat APEC 2020, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri.

Encik S. Letchumanan a/l Shanmugam

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Industri Utama.

Encik Mohd Iqbal bin Mohd Noor

Pengarah Kanan, Bahagian Hubungan Serantau dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Rundingan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Puan Roszanina binti Wahab

Timbalan Pengarah Kanan (Sektor Pemantauan), Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Jemaah Menteri, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Wan Kozil bin Wan Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Pertahanan

22 August 2019
Encik Qalam Zainuddin bin Sani

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman.

Encik Mohd Sukri bin Mat Jusoh

Pengarah, Bahagian K-Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

Pengarah, Bahagian Pembangunan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

YBhg. Dato' Pauzan bin Ahmar

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Pengarah, Bahagian K-Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi.

YBhg. Datuk Noridah binti Abdul Rahim

Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman.

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Nik Noraini binti Nik Ya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Keurusetiaan Strategik dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan), Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp), Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
(Peminjaman)

27 August 2019
YBhg. Dato' Saadon bin Haji Othman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Pertahanan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri


Latest Update : 6 September 2019