Monday, 24 June 2024
17 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 September 2018
YBhg. Dato' Nik Azman bin Nik Abdul Majid

Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

Ketua Setiausaha, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi

YM Engku Hamzah bin Tuan Mat

Ketua Operasi (Pengupayaan Kapasiti), Unit Pelaksanaan Projek Awam, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

12 September 2018
YBhg. Datuk Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan

Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Kementerian Kewangan

Encik Tan Chuan Ou

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Penyelarasan Strategik, Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Encik Lim Eng Hock

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Dato' Dr. Mohamad Farazi bin Johari

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Pulau Pinang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Mohd Fadzli bin Mohd Kenali

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Setiausaha Bahagian, Bahagian Logistik dan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan

Tuan Haji Mohamad Sanuri bin Shahid

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan, Kementerian Dalam Negeri

Ketua Eksekutif, Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM), Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Abdul Gapar bin Abu Bakar

Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Profesional dan Etika, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Dalam Negeri

Encik Rospiagos bin Taha

Ketua Projek Management Offic (PMO), Pejabat Pengurusan Projek, Sistem APSS, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri

Encik Asmar Asmadi bin Ab

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Jasri bin Kasim

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Encik Mohamed Khir bin Mat Lazim

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Anis bin Mahmud @ Abdul Samad

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Kementerian Pembangunan Usahawan

YBrs. Dr. Nor Arlinda binti Mohamed Khalid

Pengarah, Bahagian Pembangunan Francais, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Jafri bin Embok Taha

Pengarah, Bahagian Pembangunan Koperasi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Pengarah, Bahagian Pembangunan Francais, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

22 September 2018
YBhg. Dato' Syed Ahmad Fuad bin Syed Taha

Timbalan Pengarah, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

Pengarah, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang

24 September 2018
YBhg. Dato' Amir bin Omar

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Datuk Dr. Ahmad Jailani bin Muhamed Yunus

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

YBhg. Dato’ Mohtar bin Mohd Abd Rahman

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Pembangunan), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri


Latest Update: 09 October 2018