Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
12 March 2018
Encik Guna Arulalan a/l Kristha @ David

Kementerian Kewangan

Ketua Penyelaras, Pasukan Petugas Khas Pelaksanaan (SITF), Jawatankuasa Kabinet Masyarakat India, Jabatan Perdana Menteri

Puan Zaeidah binti Mohamed Esa

Pengarah, Bahagian Integriti dan Tadbir Urus (BITU), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Integriti dan Tadbir Urus Negara (JITN), Jabatan Perdana Menteri

15 March 2018
YBhg. Dato’ Asri bin Hamidin @ Hamidon

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pelaburan), Kementerian Kewangan

Encik Hanafi bin Sakri

Timbalan Setiausaha Bahagian (Cukai Langsung dan Antarabangsa), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

Pegawai Kewangan Negeri, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

YBhg. Dato’ Ruslin bin Jusoh

Pengarah, Direktorat Pengurusan dan Pembangunan, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah I, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Noor Azman bin Abdul Rahman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

Encik Aedy Fadly bin Ramli

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Dasar, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan

Encik Md Radzi bin Hashim

Timbalan Setiausaha Bahagian, Cawangan Naik Pangkat, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Timbalan Setiausaha (Pengambilan dan Perkhidmatan), Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

Encik Wan Kozil bin Wan Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Tinggi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan , Kementerian Pertahanan

26 Mac March 2018
YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz

Pengarah, Bahagian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kepenggunaan dan Pengurusan), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Puan Noor Wahida binti Noordin

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Pelaburan dan Fasilitasi Perdagangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Dasar Sektoral, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Encik Zahrul Hakim bin Abdullah @ Ab Allah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Fasiliti, Kementerian Kerja Raya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Puan Salmah binti Ahmad

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan), Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

Cawangan Dasar dan Perundingan, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohamed bin Abdul Rahman

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kesejahteraan Bandar, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan), Bahagian Pembangunan Pelajaran, Kementerian Pendidikan

Encik Asdirhyme bin Abdul Rasib

Setiausaha Bahagian, Bahagian Regulatori dan Pembangunan Industri Teknologi Hijau, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Setiausaha Bahagian Kanan, Sektor Teknologi Hijau, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Encik Mohd Sukri bin Mat Jusoh

Timbalan Pengarah, Sektor Tenaga, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Industri Pembuatan, Sains dan Teknologi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Puan P. Jayanthi a/p N. Paramagru

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah Kanan, Seksyen Penyelarasan dan Pemantauan Projek, Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri

Encik Md Sani bin Latip

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pendidikan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Hamdan bin Puteh

Perunding Kanan, Bahagian Transformasi Sektor Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi, Kementerian Pendidikan

YBhg. Datuk Ruzain bin Idris

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Nor Shah bin Mohamed

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan Sumber Manusia), Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Khidmat Pengurusan, Kementerian Wilayah Persekutuan


Latest Update: 12 April 2018