Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
15 May 2017
Encik Amir bin Omar

Pengarah, Seksyen Pembangunan Modal Insan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

YBrs. Dr. Shahrazat bin Ahmad

Pengarah, Bahagian Ekonomi, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pusat Transformasi Penyampaian), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Zolkopli bin Dahalan

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelarasan Projek Khas), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Strategik), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Razali bin Wahab

Pengarah, Bahagian Projek Khas, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelarasan Projek Khas), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Wan Khairilanwar bin Wan Muhammad

Timbalan Setiausaha (Pelantikan), Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha, Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, Jabatan Perdana Menteri

Puan Suhana binti Md. Saleh

Timbalan Pengarah, Seksyen Pertanian, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Wilayah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

20 May 2017
Encik Zainal Alhakab bin Seman

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan

Pengarah, Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

24 May 2017
Encik Yahaya bin Mamat

Timbalan Pengarah, Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

27 May 2017
YBhg. Dato’ Suhaimi bin Mamat

Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Sumber Asli), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar


Latest Update: 16 June 2017