Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
01 April 2014
YBrs. Dr. Noor Zari bin Hamat

Pengarah,
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Pengarah,
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Encik Abu Samah bin Shabudin

Pengarah,
Pejabat Perdagangan Dalam Negeri,
Koperasi dan Kepenggunaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Pengarah,
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Encik Abdul Razak bin Mohamed

Timbalan Pengarah,
Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perak,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah,
Bahagian Antarabangsa,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Cik Saraya binti Arbi

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik,
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan.

Encik Khairul Shahril bin Idrus

Timbalan Pengarah,
Unit Khas Strategik,
Bahagian Penyelidikan,
Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah,
Unit Khas Strategik,
Bahagian Penyelidikan,
Jabatan Perdana Menteri.

YBrs. Dr. Khalid bin Abdul Hamid

Ketua Seksyen Ekonometrik,
Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa,
Kementerian Kewangan.

Timbalan Setiausaha (Penyelidikan dan Ekonomi),
Bahagian Fiskal dan Ekonomi,
Kementerian Kewangan.

4 April 2014
Encik Mohd Jamalludin bin Kasbi

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Kewangan,
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

Setiausaha Bahagian Kanan (Khidmat Pengurusan),
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

10 April 2014
YBhg. Dato' Omar bin Awang

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia,
Kementerian Sumber Manusia.

Ketua Kluster,
Kluster Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi,
Institut Tadbiran Awam Negara,
Jabatan Perkhidmatan Awam.

YBrs. Dr. Aizi Razman bin Ismail

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Dasar,
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Pengurusan dan Transformasi),
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri.

Puan Norsimah binti Abd Wahab

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Operasi dan Kewangan),
Bahagian Pinjaman Perumahan,
Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pinjaman Perumahan,
Kementerian Kewangan.

Puan Normi binti Nordin

Pengarah,
Sektor Pembangunan Strategik,
Bahagian Kesejahteraan Rakyat,
Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Dasar,
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

12 April 2014
Encik Allauddin bin Hj Anuar

Pengarah (Ekonomi Makro),
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Pengarah (Sektoral),
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Puan Zakiah binti Jaafar

Timbalan Pengarah ,
Seksyen Ekonomi Makro,
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah (Ekonomi Makro),
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

24 April 2014
Encik Ibrahim bin Ismail

Ketua Urusetia,
Urusetia Majlis Harga Barang Negara,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Pengarah,
Bahagian Pembangunan Francais,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

25 April 2014
YBhg. Dato' Romli bin Haji Hassan

Ketua Pengarah,
Jabatan Tenaga Manusia,
Kementerian Sumber Manusia.

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi),
Kementerian Sumber Manusia.

Cik Chin Phaik Yoong

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan),
Kementerian Kesihatan.

Ketua Pengarah,
Jabatan Tenaga Manusia,
Kementerian Sumber Manusia.

YBrs. Dr. Chen Chaw Min

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pejabat Dasar Fiskal),
Bahagian Fiskal dan Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan),
Kementerian Kesihatan.

27 April 2014
YBhg. Dato' Toantowee bin Mohd Lotfie

Pegawai Daerah Bentong,
Pejabat Daerah dan Tanah Bentong,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan),
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

28 April 2014
Encik Zairi bin Mat Ali

Pengarah,
Bahagian Korporat dan Perancangan,
Jabatan Pengangkutan Jalan,
Kementerian Pengangkutan.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Pembangunan Dasar, Latihan dan Pematuhan),
Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan.

YBrs. Dr. Kang Tong Hum

Timbalan Pengarah,
Seksyen Bajet Pembangunan,
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Transformasi),
Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi,
Kementerian Kewangan.

Encik Ahmad Suhaimi bin Endut

Ketua Seksyen,
Bahagian Cukai,
Kementerian Kewangan.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Operasi dan Kewangan),
Bahagian Pinjaman Perumahan
Kementerian Kewangan.

Encik Othman bin Semail

Ketua Seksyen,
Bahagian Perolehan Kerajaan,
Kementerian Kewangan.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Operasi),
Bahagian Perolehan,
Kementerian Kewangan.

Encik MA Sivanesan a/l Marimuthu

Ketua Seksyen,
Bahagian Cukai,
Kementerian Kewangan.

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Cukai Tidak Langsung dan GST),
Bahagian Cukai,
Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato' Mohamed Elias bin Abu Bakar

Pengarah,
Bahagian Penyelidikan dan Dasar,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Setiausaha Bahagian,
Bahagian Pembangunan, Kewangan dan Sumber Manusia,
Kementerian Sumber Manusia.


Latest Update : 25 April 2014