Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
01 February 2014
YBrs. Dr. Ahmad Fadzli bin Ahmad Tajuddin

Pengurus Besar, Yayasan Perak, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

Ketua Kluster, Pusat Pengajian Etika Profesional dan Integriti, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

05 February 2014
YBhg. Dato’ Saripuddin bin Kasim

Ketua Setiausaha,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia.

YBhg. Dato’ Sri Alias bin Ahmad

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Setiausaha, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

YBhg. Datuk Azmi bin Lateh

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Kedah,Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

YBhg. Dato’ Dzul-kifly bin Osman

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Pegawai Kewangan Negeri Pahang, Pejabat Kewangan Negeri Pahang ,Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

YBhg. Dato’ Hajjah Mahadiah binti Hj Mohamad

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan),Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pahang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri.

Puan Aloyah binti Mamat

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pengarah, Jabatan Imigresen, Kementerian Dalam Negeri.

Puan Lailah binti Che Mohd Darus

Jabatan Perkhidmatan Awam.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Inovasi dan Pengkomersilan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

YBhg. Dato’ Mohamad Roslan bin Harun

Pengarah, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Encik Lim Eng Hock

Timbalan Pengarah, Sektor Pentadbiran dan Keselamatan, Cawangan Dasar Saraan, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Perunding Teknikal, Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Puan Nurulhuda binti Abdullah

Timbalan Pengarah, Sektor Sosial, Cawangan Perjawatan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Perunding Kanan, Bahagian Pembangunan Organisasi, Jabatan Perkhidmatan Awam.

17 February 2014
YBhg. Dato’ Dr. Mazlan bin Yusoff

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Pengurusan dan Transformasi), Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU),
Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
Jabatan Perkhidmatan Awam.

Encik Hadzir bin Mohd Zain

Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri

Pengarah
Pejabat Pembangunan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan,
Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato Roslan bin Abdul Rahman

Timbalan Pengarah
Bahagian Penyelidikan,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Pengarah (Strategik),
Bahagian Penyelidikan ,
Jabatan Perdana Menteri.

Encik Wee Beng Ee

Setiausaha Bahagian
Bahagian Perancangan Korporat,
Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian
Bahagian Kewangan,
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Puan Rohani binti Omar

Timbalan Setiausaha Bahagian
Bahagian Pembangunan dan Pelaksanaan Projek
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan)
Jabatan Perumahan Negara,
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Puan Zakiah binti Jaafar

Timbalan Pengarah,
Seksyen Perkhidmatan Sosial,
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Pengarah
Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Encik Abdul Halim bin Abdul Rahman

Pengarah
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Jabatan Imigresen,
Kementerian Dalam Negeri.

Timbalan Ketua Pengarah(Pengurusan),
Jabatan Imigresen,
Kementerian Dalam Negeri.

Puan Zunika binti Mohamed

Timbalan Pengarah
Seksyen Ekonomi Makro, Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Pengarah
Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam,
Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato’ Haji Mohamad Noor bin Abdul Rani

Pegawai Daerah
Pejabat Daerah dan Tanah Lipis,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Pengarah,
Jabatan Agama Islam Negeri Pahang ,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

YBrs. Dr. Zulkapli bin Mohamed

Pegawai Daerah,
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

Pengurus Besar
Yayasan Perak,
Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.


Latest Update: 12 March 2014