Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
01 January 2014
YBhg. Dato’ Sri Abd Rahim bin Mohd Radzi

Ketua Setiausaha,Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha,Kementerian Komunikasi dan Multimedia

YBhg. Dato’ Mohamad Khalid bin Haji Shariff

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertahanan

Ketua Setiausaha, Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato’ Dr. Rothiah binti Omar

Timbalan Ketua Setiausaha (Penerangan), Kementerian Komunikasi dan Multimedia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertahanan

Encik Suhaime bin Mahbar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan

Pengarah, Bahagian Transformasi Sektor Awam Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Puan Lailah binti Che Mohd Darus

Pengarah, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Jabatan Perkhidmatan Awam

02 January 2014
YBhg. Dato’ Harun bin Rawi

Pegawai Daerah Pejabat Daerah dan Tanah Larut, Matang dan Selama Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

Datuk Bandar Majlis Bandaraya Ipoh Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak.

08 January 2014
Encik Hasnol Zam Zam bin Ahmad

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Perdana Menteri.

Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan, Sektor Pengajian Tinggi,Kementerian Pendidikan.

Puan Yatimah binti Sarjiman

Timbalan Pengarah Seksyen Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Jabatan Perdana Menteri.

13 January 2014
YBhg. Dato’ Seri Zainal Rahim bin Seman

Ketua Setiausaha, Kementerian Sumber Manusia.

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam.

Encik Givananadam a/l Kalinan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Dasar), Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Antarabangsa Kementerian Kewangan.

Puan Eshah binti Meor Sulaiman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelaburan MKD dan Penswastaan Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Siti Halimah binti Ismail

Setiausaha Bahagian, Bahagian Analisa Cukai, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Noorrizan bin Shafie

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan.

Puan Siti Zauyah binti Haji Mohd Desa

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan.

Encik Mohd Esa bin Abd Manaf

Setiausaha Bahagian, Bahagian Analisa Ekonomi dan Antarabangsa, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Bukhari bin Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan dan Pemantauan, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Ahmad Badri bin Mohd Zahir

Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Pembiayaan Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pelaburan Strategik, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Kumaran a/l Santhivaloo

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Kewangan Strategik, Kementerian Kewangan.

Setiausaha Bahagian, Bahagian Strategi Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan.

20 January 2014
YBhg. Dato’ Mohid bin Mohamed

Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam.

Timbalan Ketua Setiausaha (Penerangan), Kementerian Komunikasi dan Multimedia.

YBhg. Dato’ Dr. Ismail bin Haji Bakar

Pengarah Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan.

Pengarah Belanjawan Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Adenan bin Abdul Rahman

Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri.

Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan dan Perolehan), Kementerian Dalam Negeri.

YBhg. Dato’ Mohd Arif bin Ab Rahman

Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan.

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

YBhg. Dato’ Dr. Baharom bin Jani

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.

Pengarah, Unit Strategi Nasional, Kementerian Kewangan.

YBhg. Dato’ Zohari bin Haji Akob

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri.

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

Puan Hasanah binti Abd Hamid

Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan dan Perolehan), Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Pengarah Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri.

YBhg. Dato’ Rahim bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Belanjawan Kementerian Kewangan.

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.

YBhg. Dato’ Badaruddin bin Mahyuddin

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Kerjasama Awam Swasta, Jabatan Perdana Menteri.

Encik Mahizan bin Mokhtar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air.

27 January 2014
YBhg. Datuk Mohamad Yusof bin Ghazali

Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan), Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Ketua Pengarah, Jabatan Perumahan Negara, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

29 January 2014
Encik Azman bin Mohd Yusof

Timbalan Pengarah, Bahagian eKL, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri.

Pengarah, Bahagian Pembangunan Kerajaan Elektronik, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri.


Latest Update : 05 February 2014