Saturday, 22 June 2024
15 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 April 2024
Puan Norsham binti Abdul Latip

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam

Encik Norali @ Ag Norali bin Ag Damit

Pengarah, Pasukan Petugas Khas Persekutuan Sabah/ Labuan, Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Kementerian Kewangan

Puan Rafidah binti Datu Derin

Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Perbendaharaan Malaysia Sabah, Kementerian Kewangan

Jabatan Perkhidmatan Awam

15 April 2024
YBrs. Dr. Rosbi binti Abd Rahman

Pengarah, Bahagian Dasar, Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Perpaduan Negara

YBrs. Dr. Faizal bin Kamarudin

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Pengarah Tanah dan Galian Pulau Pinang, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

YBrs. Dr. Noriman bin Rojulai

Pengarah, Pusat Khidmat Kontraktor, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Puan Rafidah binti Datu Derin

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Dasar, Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup

29 April 2024
YBhg. Dato’ Hajah Norison binti Ramli

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Encik Sutekno bin Ahmad Belon

Ketua Pengarah, Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

YBhg. Dato’ Haji Amran bin Haji Ahmad

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Antarabangsa), Kementerian Sumber Manusia

Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Norzawatil Amali binti Alias

Timbalan Setiausaha (Strategik), Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Sumber Manusia

Encik Baharuddin bin Tahir

Pengarah Imigresen Negeri Johor, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Setiausaha (Strategik), Suruhanjaya Pilihan Raya, Jabatan Perdana Menteri

Encik Siva Kumar a/l Solay Rajah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Sumber Manusia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Biodiversiti dan Perhutanan, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam


Latest Update : 10 May 2024