Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Article available only in Malay.

Name From To
11 May 2022
YBhg. Dato' Sollehuddin Alyubi bin Zakaria

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan dan Pembangunan), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri

13 May 2022
YBrs. Dr. Hishamuddin bin Mohd Hashim

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Datuk Abd Shukor bin Mahmood

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Encik Chua Choon Hwa

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kemajuan Industri Sawit dan Sago, Kementerian Perusahaan Perladangan dan komoditi

Timbalan Ketua Setiausaha (Strategik), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Encik S Letchumanan a/l Shanmugam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik dan Antarabangsa, Kementerian Perusahaan dan Komoditi

Ketua Pengarah, Biro Pengaduan Awam, Pusat Governans, Intergriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

YBrs. Dr. Mastura binti Abdul Karim

Timbalan Setiausaha Bahagian (Komersial), Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

YBhg. Datuk Mohd Razali bin Wahab

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Operasi), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato’ Suhara binti Salleh

Timbalan Pengarah Belanjawan Negara (Perkhidmatan Am), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan Negara (Pengurusan Prestasi dan Penilaian), Pejabat Belanjawan Negara; Kementerian Kewangan

Puan Zaiton binti Yahya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Danil-Taridi bin Ghazali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sosio Ekonomi, Kementerian Wilayah Persekutuan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd Sharif bin Mohamad Yaakob

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Pembangunan dan Kewangan, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sosio Ekonomi, Kementerian Wilayah Persekutuan

Encik Ooli Gunalan a/l Manickam

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan), Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

Encik Sarifudin bin Abdullah

Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri


Kemaskini Terakhir: 8 June 2022