Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
1 March 2022
YBhg. Dato' Zainal Azman bin Abu Seman

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Dr. Rose Lena binti Lazemi

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato' Zamzuri bin Abdul Aziz

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan Malaysia

YBhg. Datuk Ruzain bin Idris

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Puan Noor Afifah binti Abdul Razak

Timbalan Ketua Setiausaha (Tenaga), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar), Kementerian Alam Sekitar dan Air

YBhg. Dato' Dr. Megat Sany bin Megat Ahmad Supian

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Kedah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pengajian Tinggi

Encik Noor Alam Khan bin A Wahid Khan

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara Negeri Sabah, Jabatan Perdana Menteri

Encik Samsul bin Dollah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pengarah, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Unit Penyalarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ramlee bin Yatim

Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Salhah binti Salleh

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Encik Wan Hashim bin Wan Rahim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia

YBhg. Dato' Mohd Zakuan bin Zakaria

Pengarah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) Negeri Pulau Pinang, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Encik Mohd Fauzee bin Abd Majid

Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Perolehan, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan dan Penswastaan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Encik Badaruddin bin Mohd Kassim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

7 March 2022
YBhg. Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi

Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pegawai Eksekutif, Institut Integriti Malaysia, Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional, Jabatan Perdana Menteri

11 March 2022
YBhg. Datuk Abd Shukor bin Mahmood

Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Rusli bin Harun

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Kompetensi, Kementerian Kesihatan Malaysia

Pengarah, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Noor Aini binti Ahmad

Timbalan Pengarah Kanan, Unit Khas Laporan Ketua Audit Negara dan Operasi Khas, Bahagian Perkhidmatan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Encik Dhanesh Kumar a/l Danesekaran

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia

15 March 2022
YBhg. Datin Setia Nik Roslini binti Raja Ismail

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Dasar Perolehan Kerajaan dan Akreditasi), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perkhidmatan Awam

24 March 2022
YBrs. Dr. Kang Tong Hum

Timbalan Pengarah Belanjawan (Seksyen Pengurusan Prestasi dan Penilaian), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

25 March 2022
YBhg. Datuk Johan bin Mahmood @ Johan Mahmood Merican

Pengarah, Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar), Kementerian Kewangan

29 Mac 2022
Encik Mohd Yusri bin Mohd Yusoff

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Jabatan Perkhidmatan Awam

30 March 2022
YBhg. Datuk Seri Hasnol Zam Zam bin Ahmad

Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

YB Tuan Azman bin Mohd Yusof

Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna


Latest Update : 11 April 2022