Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
14 June 2021
Encik Abdul Hadi bin Omar

Setiausaha Bahagian,Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi,Kementerian Alam Sekitar dan Air

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Puan Catherine Ridu

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perkhidmatan Air dan Pembentungan, Kementerian Alam Sekitar dan Air

YBhg. Datuk Lokman bin Jamaan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Strategik, Kementerian Wilayah Persekutuan

Pengarah, Bahagian Penguatkuasa, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Encik Khairuddin bin Bakar

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Sistem Perolehan, Maklumat dan Pendaftaran), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Encik Zainudin bin Suleiman

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Arkib Negara Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia

Timbalan Setiausaha Bahagian (Koordinasi dan Penarafan Tadbir Urus), Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat, Kementerian Kewangan

Puan Murni Rahayu binti Ahmad Anuar

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Kewangan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Setiausaha Bahagian (Seksyen Dasar dan Perancangan Strategik), Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat, Kementerian Kewangan

YBhg. Datuk Mariam binti Ilias

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Kementerian Alam Sekitar dan Air

Pengarah, Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Rashidi bin Yahaya

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Kesihatan Malaysia

YBhg. Dato’ Zamani Ahmad bin Mansor

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Shah Alam, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Mohamad Zahri bin Samingon

Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

21 June 2021
Encik Ahmad Hisham bin Idris

Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengawal Perdagangan Strategik, Sekretariat Perdagangan Startegik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri


Kemaskini Terakhir: 9 July 2021