Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
1 April 2021
Encik Ahmad Suhaimi bin Endut

Setiausaha Bahagian, Bahagian Strategik Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Aset Awam, Kementerian Kewangan

Encik Mohd Sakeri bin Abdul Kadir

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan Kewangan Strategik dan Korporat, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Mohd Zafir bin Ibrahim

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Pengurusan Kontrak), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun, Kementerian Kewangan

5 April 2021
YBhg. Dato' Amir bin Omar

Jabatan Perkhidmatan Awam

Setiausaha Persekutuan Sarawak, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Daud bin Mohd Arif

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya

Ketua Pegawai Eksekutif, Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC), Kementerian Kesihatan Malaysia

8 April 2021
Encik Toisin Gantor

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik & Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Sabah Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

Puan Catherine Ridu

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Sabah Sarawak, Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

9 April 2021
YBhg. Datuk Seri Mohd Sallehhuddin bin Hassan

Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah Nasional (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

12 April 2021
Encik Abdul Halim bin Abdul Aziz

Pengarah, Bahagian Pengagihan (Pembangunan Ekuiti), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar), Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Meor Ismail bin Meor Akim

Pengarah Imigresen KLIA, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Pelaksanaan Operasi), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Encik Aedy Fadly bin Ramli

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pengangkutan

Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Operasi), Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Pengangkutan

Puan Siti Norlailasari binti Abdul Rahman

Pengarah Kanan, Research and Surveillence, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Pengarah Kanan, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

YBhg. Datuk Md. Azhan bin Samat

Pengarah, Jabatan Agama Islam Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

YBhg. Dato' Che Sukri bin Che Mat

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pengarah, Jabatan Agama Islam Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

YBrs. Dr. Afriza Hani binti Mohd Sinon

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi

Sekretariat COVID-19 Immunisation Task Force (CITF), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Ahmad Rizal bin Adnan

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Francais dan Vendor, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi

Encik Mohd 'Ashraf bin Mohd Noor

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Jasmine Anak Edmund Andrew

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Dasar Awam dan Governan, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

15 April 2021
Encik Ahmad Munir bin Ishak

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Kangsar, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Setiausaha, Majlis Bandaraya Ipoh, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

19 April 2021
Encik Mohamad Fauzi bin Md. Isa

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar dan Kawalan), Kementerian Dalam Negeri


Latest Update : 24 May 2021